Next: A HTML dokumentum szerkezet Up: Web-oldalak Previous: Web-oldalak   Tartalomjegyzék


6.1         A HTML nyelv

A Web általános kliens-szerver hálózati koncepcióra épül. Az információszolgáltató gépeken egy Web-szerver program fut, amely a böngésző kliensek által küldött kéréseknek megfelelően elküldi a kért információt a kliens gépére. Minden információ kérés és az arra adott válasz különálló tranzakció. A kapcsolat minden esetben csak kérés és a válasz idejére jön létre. A felhasználó a dokumentumba beépített tetszőleges kapcsolat felhasználásával folytathatja a böngészést.

Ma már gyakorlatilag minden platformon létezik olyan alkalmazás, amellyel HTML dokumentumokat lehet megjeleníteni. Ez a tény igen nagy jelentőséget ad a HTML nyelvnek. A legelterjedtebbek böngészők ezek közül a Netscape Navigator (mely többplatformos), valamint a Microsoft Internet Explorer (mely csak Windows platformon létezik). A hypertext mint adat- és információforrás a számítástechnika, az Internet és az információ áramlás rohamos fejlődését idézte elő.

A HTML (Hyper Text Markup Language) arra készült, hogy segítségével logikusan szervezett és felépített dokumentumokat lehessen készíteni. A nyelv alkalmas arra, hogy logikai kapcsolatokat hozzunk létre dokumentumok között, vagy dokumentumon belül, valamint képes kezelni a dokumentum és a felhasználó közötti integrációkat. A hypertext alapötlete az, hogy egy folyamatos szövegben el lehet helyezni olyan kereszthivatkozásokat, amellyel a szöveg tetszőleges részére lehet ugrani, majd visszaugrani arra helyre, ahol megszakítottuk a folyamatos olvasást. A hypertext dokumentum hálózaton történő átvitelekor ASCII fájl átvitele történik, melyben nincs semmilyen vezérlő karakter, hanem ú.n. vezérlőjelek vannak benne (markup tags), amelyek biztosítják, hogy a dokumentum megfelelő formában jelenjen meg a képernyőn, illetve leírják a beillesztett képek és kapcsolódó dokumentumok (link) helyét.

Ezekkel az ú.n. „linkekkel” dokumentumokon belül, vagy különböző dokumentumok között lehet vándorolni. A dokumentumok, illetve ezek egyes részei közötti kapcsolatok magába a szövegbe épülnek be megjelölt szavak és grafikus elemek formájában. Amikor ezeket a felhasználó egérrel kijelöli (rájuk kattint), akkor a rendszer automatikusan létrehozza a kapcsolatot, és a kapcsolt dokumentumot, vagy grafikát megjeleníti a képernyőn. A kapcsolt dokumentumot a továbbiakban, mint „új dokumentumot” kezeli a rendszer. Az új dokumentum is tartalmazhat további kapcsolatokat, amelyek a dokumentumon belülre, vagy azon kívülre mutatnak, így bárhol lehetnek az Interneten.

A Web úgy is tekinthető, mint egy dinamikus információ tömeg, amelyben a hypertext segítségével indexek és logikai kapcsolatok vannak. Ennek eredményeként egy adott információ a hálózat bármely részéről megszerezhető akár több úton keresztül. Minden információs egység (kép, grafika, animáció, szöveg) forrásként jelenik meg a hálózaton, melyekre olyan módon lehet hivatkozni a kapcsolatok felépítése során, hogy meg kell adni az adott forrás helyét, és annak módját, hogy a használt program hogyan tudja megjeleníteni az adott forrást. Az alkalmazott megjelenítési módot az URL (Uniform Resource Locator – Egységes Forrás Azonosító) adja meg.

Egy HTML fájl tetszőleges szövegszerkesztővel elkészíthető, ha az adott szövegszerkesztő képes sima szöveget menteni. Az így elkészített dokumentumoknak az a legnagyobb előnye, hogy semmilyen felesleges adatot nem tartalmaznak. Az Internet rohamos fejlődésével a HTML dokumentumok elkészítésének igénye jelentősen megnőtt, ezért az egy-egy oldal készítésére fordítható idő ennek arányában lecsökkent. Megjelentek a különböző honlap fejlesztői környezetek, amelyekkel gyorsan, nagy tömegben lehet HTML dokumentumokat készíteni viszonylag kevés ismerettel. Ezekkel gyakorlatilag mindenki elkészítheti saját Web-oldalát. Nagy előnye ezeknek az alkalmazásoknak a gyorsaság. Ugyanakkor azt az árat kell fizetnünk ezért, hogy a dokumentum mérete nem lesz optimális, mert olyan felesleges kiegészítő információkat is tartalmaz, amelyeket a hagyományos szövegszerkesztőkkel készített dokumentumok nem tartalmaznak.

6.1.1        A HTML dokumentum szerkezete

6.1.2        A legfontosabb vezérlő elemek, tagok


Next: A HTML dokumentum szerkezet Up: Web-oldalak Previous: Web-oldalak   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.