Next: A merevlemezek particionálása "Disk Druid" segítségével Up: A RH6.2 installálása Previous: A telepítés elkezdése   Tartalomjegyzék


3.1.7        A merevlemezek partícionálása „fdisk” segítségével

A Linux telepítéséhez üres lemezterületre  van szükség a merevlemezen (vagy merevlemezeken). A Linux fájlrendszere az ext2, melyet ú.n. „Linux Native” partíción lehet létrehozni. Legalább egy ilyen partíciót kell létrehozni a merevlemezen. Ennek nagysága tetszőleges lehet, de ha csak egy lesz belőle, akkor munkaállomás esetén legalább 700 MB, míg szerver esetén legalább 1 GB kell legyen.

15 . ábra Partícionálás „fdisk” segítségével

Szükség lesz még egy ú.n. „Linux Swap” partícióra is, amelyet az operációs rendszer a memóriaterület lapozásos kibővítésére használ, ha éppen szüksége van rá. Ennek mérete célszerűen minimum a fizikai memória mérete, maximum annak kétszerese kell legyen. Az egyik „Linux Native” partíciót aktívvá kell tennünk, hogy boot-olni lehessen róla.

Az „fdsisk” program segítségével a telepítés alatt több elsődleges (primary) és 1 kibővített (extended) partíciót, utóbbin több logikai (logical) partíciót hozhatunk létre. Ha DOS vagy Windows OS-ben is akarjuk ezt a merevlemezt használni, akkor csak 1 db elsődleges partíciója lehet a merevlemeznek, a többi partíciót egy kibővített partíción kell létrehoznunk. Az „fdisk” egyszerre csak egy merevlemezt tud partícionálni, de a partícionálás elvégzése után nem kell újraindítani a számítógépet. (Megjegyzés: Ha egy ext2 logikai partíció van a merevlemezen létrehozva, akkor azt később DOS-os „fdisk” segítségével nem lehet eltávolítani!)

16 . ábra Kész partíciós tábla „fdisk” alatt

Az itt látható partíciós tábla a „primary master” merevlemezen – más néven „hda” – öt partíciót tartalmaz. Egy elsődleges partíciót (hda1), egy kibővített partíciót (hda2), melyet önmagában nem láthatunk, és három logikai partíciót a kibővített partícióban (hda5, hda6, hda7). Ezek közül a hda5 egy „Swap” partíció, melyet az operációs rendszer használ, a hda1, hda6 és hda7 „Native” partíciók, melyeket a fájlrendszerhez hozzá lehet csatolni. A hda1 partíció aktív, azaz boot-olható, melyet egy csillag jelez a „Boot” oszlopban.

Az „fdisk” egy karakteres felületen működő parancsvezérelt partícionáló eszköz.

·         Az „m” paranccsal elolvashatjuk az „fdisk” utasításait;

·         A „p” paranccsal megtekinthetjük a partíciós tábla aktuális állapotát;

·         Az „n” paranccsal új partíciót hozhatunk létre („p” elsődleges, „e” kibővített, „l” logikai);

·         A „d” paranccsal törölhetünk egy partíciót;

·         A „t” paranccsal megváltoztathatjuk egy partíció típusát (pl. 82 Linux Swap, 83 Linux Native)

·         Az „a” paranccsal aktívvá tehetünk egy partíciót, amelyről majd boot-olni akarunk

·         A „w” paranccsal kiírhatjuk a változtatásokat a merevlemezre, aktiválva a változtatásokat;

·         A „q” paranccsal kiléphetünk az „fdisk” programból.


Next: A merevlemezek particionálása "Disk Druid" segítségével Up: A RH6.2 installálása Previous: A telepítés elkezdése   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.