Next: Suid, sgid és stick bit  Up: A Linux jellemzői és eltérések más OS-ektől Previous: A könyvtárszerkezet   Tartalomjegyzék


2.3.5        A fájlok és könyvtárak hozzáférési jogai

A fájlokhoz és a könyvtárakhoz különböző jogosultságok rendelhetők. Ezek a jogok a következők:

·         r – olvasás; Fájl esetén a fájl olvasható, de ettől még nem módosítható vagy törölhető; Könyvtár esetén a könyvtár tartalma olvasható, de a könyvtár ettől még nem törölhető, nem hozható létre benn fájl vagy könyvtár és nem törölhető belőle fájl vagy könyvtár.

·         w – írás; Fájl esetén a fájl módosítható vagy törölhető, de ettől még nem olvasható (olvasás nélkül nem módosítható, csak törölhető); Könyvtár esetén a könyvtár tartalma módosítható (azaz törölhető belőle fájl, vagy létrehozható egy új fájl vagy könyvtár), de ettől még nem olvasható a tartalma.

·         x – futtatás (végrehajtás); Fájl esetén ez a fájl futtatható, de ettől még nem írható és nem olvasható; Könyvtár esetén ez is szükséges a könyvtár tartalmának listázásához, vagy a könyvtárba való belépéshez.

A különböző jogokat több szinten lehet kiosztani a felhasználók között. A szintek a következők:

·         owner – tulajdonos; A fájl vagy könyvtár tulajdonosa az a felhasználó, aki létrehozta. Ez a jog átruházható a chown paranccsal más felhasználóra.

·         group csoport; A tulajdonos felhasználó valamilyen (egy vagy több) csoportba tartozik. A vele azonos csoportba tartozó felhasználókra utal a csoport megnevezés.

·         others – egyebek; Minden felhasználó, aki nem tartozik az első kettőbe.

Ennek ismeretében a fájlokhoz és a könyvtárakhoz igen bőséges variációban lehet hozzáférési jogokat rendelni. Ezt a hozzárendelést a chmod utasítással tehetjük meg.

Példa: Ha egy könyvtár tartalmát ki akarjuk listázni a tartalmának minden paraméterével, akkor a következő utasítást kell használni:  ls –al

 Ennek hatására a következőt láthatjuk:

[misokaz@redhat temp]$ ls –al

total 20

drwxr-xr-x       5          misokaz           users    4096    Sep 7 13:12     .

drwx------        7          misokaz           users    4096    Sep 7 13:22     ..

dr-xrw—wx      2          misokaz           users    4096    Sep 7 13:30     proba1

-rw-r-x-wx       1          misokaz           users    245      Sep 7 13:35     proba2

[misokaz@redhat temp]$

Itt látható, hogy pl. a proba2 nevű fájlnál a jogok a következők

- r w - r - x - w x

Az első jel egy típus mutató. Ezek a típusok a következők lehetnek:

-           közönséges fájl;

b          blokk eszköz (például: adattároló eszközök);

c          karakteres eszköz (például: nyomtató, terminál, stb.);

d          könyvtár;

l           szimbolikus link (azaz egy olyan fájl, ami egy másikra mutat);

p          pipe (csatorna);

s          socket ;

A „- azt jelzi, hogy ez egy közönséges fájl. Az ezt követő első három jel „rw-” a tulajdonos (misokaz) jogait jelzi, azaz olvasás és írás (de nem futtatás). A középső három jel „r-x” a csoport (users) jogait jelzi, azaz olvasás és futtatás (de nem írás). Az utolsó három jel „-wx” a többi felhasználó jogait jelzi, azaz írás és futtatás (de nem olvasás). Ez az összeállítás valószínűleg ritkán fordul elő, de nem lehetetlen.

Ha a proba2 nevű fájlhoz tartozó jogokat –rwxrwxrwx alakúra akarjuk változtatni, akkor a következőt kell tenni: chmod 777 proba2

Ennek hatására a következőt láthatjuk:

[misokaz@redhat temp]$ chmod 777 proba

[misokaz@redhat temp]$ ls –al

total 20

drwxr-xr-x       5          misokaz           users    4096    Sep 7 13:12     .

drwx------        7          misokaz           users    4096    Sep 7 13:22     ..

dr-xrw—wx      2          misokaz           users    4096    Sep 7 13:30     proba1

-rwxrwxrwx     1          misokaz           users    245      Sep 7 13:35     proba2

[misokaz@redhat temp]$

Látható, hogy az utasítás hatására a proba2 fájl jogai –rwxrwxrwx alakúra változtak.


Next: Suid, sgid és stick bit  Up: A Linux jellemzői és eltérések más OS-ektől Previous: A könyvtárszerkezet   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.