Next: A fájlok és a könyvtárak hozzáférési jogai Up: A Linux jellemzői és eltérések más OS-ektől Previous: A fájlrendszerek   Tartalomjegyzék


2.3.4        A könyvtárszerkezet

A fájlokat valahogyan rendszerezni kell, és erre a legelfogadhatóbb megoldást a hierarchikus könyvtárszerkezet biztosítja. A hierarchikus szerkezet azt jelenti, hogy a könyvtárak tartalmazhatnak fájlokat és alkönyvtárakat is. A könyvtárszerkezet alapját a gyökérkönyvtár (root directory) adja.

Ebben a könyvtárszerkezetben az egyes fájlokra úgy tudunk hivatkozni, hogy meg kell adnunk, mely könyvtárakon keresztül érhetjük el a könyvtárszerkezet gyökerétől kiindulva. Ezt nevezik a fájl teljes (vagy abszolút) elérési útjának. Az elérési út egyes tagjait a „/” jel választja el egymástól, a legelső „/” jel a hierarchia legtetején lévő úgynevezett gyökér-könyvtárat jelöli, amelyből a többi elágazik.

Nagyon kényelmetlen lenne, ha minden fájl elérését csak a gyökértől tudnánk meghatározni, ezért kialakították a munka-könyvtár fogalmát (working directory, lekérdezhető a pwd utasítással). Így elég a munka-könyvtár alatt lévő könyvtárak nevét felsorolni a bennük lévő fájlok eléréséhez. Ez a relatív elérési út.

A fájlokra való hivatkozáskor nem kell tudnunk azt, hogy milyen fizikai eszközön (floppy, CD-ROM, merevlemez, stb.) helyezkednek el, elég a „könyvtár hierarchia”-beli helyüket megadnunk. A különböző fizikai (vagy logikai) eszközök (pl. floppy, merevlemez partíciója, stb.) a könyvtárszerkezetből érhetők el a csatlakoztatási könyvtárukon (mount point) keresztül. Ennek érdekében automatikusan, vagy manuálisan csatlakoztatni kell a különböző eszközöket a könyvtárszerkezethez (mount utasítás). A különböző eszközökön különböző fájlrendszerek lehetnek, de ezt a csatlakoztatás után nem észleli a felhasználó. Pontosabban nem észleli a fájlrendszer típusát, csak bizonyos tulajdonságait (pl. Cd-rom csak olvasható). A különböző eszközöket az operációs rendszer leállítása folyamán le kell választani a könyvtárszerkezetről (umount utasítás). Ez szintén automatikusan vagy manuálisan kell, hogy megtörténjen. Az automatizmushoz a „/etc/fstab” nevű fájlt kell megfelelően megszerkeszteni. Ez a fájl tartalmazza azokaz az információkat, amelyek az automatikus csatlakoztatáshoz, illetve lecsatlakoztatáshoz szükségesek (az eszköz neve, az eszköz fájlrendszerének típusa, a könyvtárszerkezet csatlakoztatási pontja, stb.).

A Linux gyökérkönyvtárában helyezkednek el a rendszerkönyvtárak és a felhasználók „home” könyvtárai. A rendszerkönyvtárakban a Linux rendszer működését segítő alkalmazások találhatóak, míg a /home könyvtárban lévő könyvtárak a felhasználók bejelentkező könyvtárai. A könyvtáraknak azt a sorozatát, amelyik a gyökérkönyvtárból kiindulva elérhető egy könyvtár, a könyvtár elérési útvonalának hívjuk (path). A fájl neve és az elérési útvonal együttesen adják meg a fájl telje elérési útvonalát.

A Linux alapvető könyvtárai a gyökérkönyvtárban a következők (ABC sorrendben):

·         /bin : Binárisokat, azaz futtatható programokat tartalmazó könyvtár. Itt tárolódnak a standard parancsok és segédprogramok.

·         /boot : A rendszer bootolásakor használatos fájljait tartalmazó könyvtár.

·         /dev : Ebben a könyvtár találhatók a különböző eszközök kezeléséhez szükséges fájlok.

·         /etc : Itt olyan fájlok találhatók, melyek a rendszer és az egyes alkalmazások alapvető beállításaival vannak kapcsolatban. Rendszerkonfigurációs fájlokat tartalmaz.

·         /home : Ebben a könyvtárban kapnak helyet a felhasználók saját, bejelentkező (login) könyvtárai. Ezeket a könyvtárakat csak a tulajdonosa olvashatja.

·         /lib : Itt olyan fájlok találhatók, melyek a különböző programok függvénykönyvtárait tartalmazzák.

·         /mnt : ez a könyvtár arra szolgál, hogy a benne lévő könyvtárakat csatlakoztatási könyvtárnak használják (pl. /mnt/cdrom – a Cd-rom csatlakoztatására). Természetesen új könyvtárakat is létrehozhatunk az eszközöknek.

·         /proc : Ezt a könyvtárat csak az operációs rendszer használhatja!

·         /root : Ez a rendszergazda (root) bejelentkezési (login) könyvtára, amely más számára nem olvasható.

·         /sbin : A rendszerindításhoz és karbantartáshoz használt rendszeradminisztrációs parancsokat tartalmazó könyvtár.

·         /tmp : Ez az ideiglenes fájlok könyvtára, amelyet azok a programok használnak, amelyeknek szükségük ilyen fájlokra működésükhöz. A könyvtár tartalmát rendszerindításkor az operációs rendszer kitörli.

·         /usr : Általában ez az egyik legnagyobb könyvtár. Olyan fájlok és könyvtárak vannak benne, amelyek parancsokat (bin), rendszerparancsokat (sbin), függvénykönyvtárakat (lib), dokumentációkat (doc), kézikönyveket (man), forrásokat (src), ideiglenes fájlokat (spool) tartalmaznak.

·         /var : Olyan fájlokat tartalmazó könyvtár, amelyek állandóan változnak (pl. log fájlok).


Next: A fájlok és a könyvtárak hozzáférési jogai Up: A Linux jellemzői és eltérések más OS-ektől Previous: A fájlrendszerek   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.