next up previous contents
Next: A dokumentumról ... Up: Sendmail telepítése és beállítása Previous: Sendmail az intézetben   Tartalom

Szakaszok

A rendszergazda teendői

Az előző szakaszokban olvashatóak az új sendmail telepítésével kapcsolatos tennivalók. Következzen néhány recept a menet közben felmerülő feladatokra.

Általános teendők

A következők több másik helyzet kapcsán is szükségesek lehetnek.

Átkonfigurálás

Amennyiben új sendmail.cf file-t állítunk be, a sendmail-t újra kell indítani. Mind Linux, mind Solaris alatt alkalmazható a következő módszer:

1.
Állítsuk le a sendmail-t: /etc/init.d/sendmail stop. A ps segítségével ellenőrizzük, hogy valóban nem fut semmilyen sendmail folyamat. (Ha igen, kill -9 használatával lőjük ki.)
2.
Másoljuk át az új konfigurációs file-t a helyére.
3.
Indítsuk újra a sendmail-t: /etc/init.d/sendmail start.
A .cf file a .mc file-ból (és az abban hivatkozottakból) készül. Utóbbiak a 2.3 szerint (és az ott említett helyen) írandóak meg, majd a .mc file directory-jában a make configfile.cf paranccsal fordíthatók le. (Ha a Makefile nincs meg, kézzel is megcsinálhatjuk: m4 configfile.mc ../m4/cf.m4 > configfile.cf, és chmod 444 configfile.cf.)

Új alias file

Ha magát az aliases file-t írtuk át, a newaliases programot kell lefuttatni. Ha egy :include: szerint megadott file-ról van szó, ez nem szükséges, mert az ilyen alias-okat minden alkalommal beolvassa a file-ból.

Adatbázis file-ok

Az adatbázis file-ok helye a konfigurációs file-ban található, célszerűen /etc/mail. Miután a szövegfile-t átszerkesztettük, a következő parancsot adjuk ki:

makemap adatbázis-formátum file < file

ahol file értelemszerűen az adatbázis neve (pl. access), adatbázis-formátum pedig Solaris alatt dbm, Linux alatt hash.

A szóbanforgó adatbázisok jelenleg: mailertable, domaintable, access, virtusers.

A tartalék levelezőszerver élesítése

Ahhoz, hogy a tartalék levelezőszerver teljes értékű finkciót lásson el, új konfigurációs file készítendő, amelyből kivesszük a MAIL_HUB beállítást. Komoly átállás esetén a posta és a postas DNS-bejegyzéseket is módosítani kell úgy, hogy az új szerverre mutassanak.

Új PC bejegyzése

A PC-k bejegyzésével kapcsolatos új feladat: a mailertable adatbázis file-ba be kell venni a következő sort:

PC.DNS.neve local:user

ahol a PC.DNS.neve pl. kovacsjozsi1.mfa.kfki.hu, a user pedig a PC-ért felelős felhasználó user-neve, pl. kovacsjozsi.

MÜFI-s átirányítás megváltoztatása

Ehhez a virtusers adatbázist kell értelemszerűen módosítani.

Ismert helyre távozó felhasználó account-jának megszüntetése

Ekkor az egyik lehetőség az, hogy egy egyszerű alias-t hozunk létre a felhasználó régi nevére, tehát gondoskodunk a levelek átirányításáról. Célszerű lehet azonban, hogy ilyen esetben a régi címre érkező levelek ne a mi szerverünket és hálózatunkat terheljék. Ha így döntünk, akkor az adott usernek saját felelősségére le kell iratkoznia minden levelezőlistáról, és ezután a következő alias-t hozhatjuk létre:

user: új_név@új.domain.REDIRECT

Ekkor minden ilyen levelet hibaüzenettel visszaküldünk, amelyben értesítjük a feladót a megváltozott címről, így ezután már közvetlenül az új címre tudja küldeni a leveleket.

Az ismeretlen (vagy e-mail útján nem elérhető) helyre távozók számára pedig létrehozhatunk egy olyan átirányítást, amelyben a cím megszűnéséről értesítjük a feladót (mint ahogy ezt néhány volt MÜFI-s esetében is tesszük).

Spam érkezik

A spam eredete a Received: mezők tartalma alapján deríthető ki. Eszerint megkeressük azt a domain-t, amelyik megítélésünk szerint a legközelebbi (esetleg nemkívánt) kapcsolatban állhat a spam küldőjével, és az ottani postmaster-t (ez egy kötelező alias minden levelezőrendszerben) értesítjük a történtekről. Amennyiben egy domain-ről (vagy azon keresztül) ismételt spam levelek érkeznének, a domain-t az access táblában tiltó listára tesszük.


next up previous contents
Next: A dokumentumról ... Up: Sendmail telepítése és beállítása Previous: Sendmail az intézetben   Tartalom
Hamori Andras
1999-03-21