Függvényargumentumok

Az információ a függvényekhez az argumentumlistán keresztül jut el, ami egy vesszővel határolt változó és/vagy konstanslista.

A PHP támogatja az érték szerinti (ez az alapértelmezett) referenciakénti paraméterátadást is, és az argumentumok kezdőértékét. A változó hosszúságú argumentumlisták csak a PHP 4-ben jelentek meg. Lásd a változó hosszúságú argumentumlistákat és a func_num_args(), func_get_arg() és a func_get_args() függvényeket részletesebb leírásért. PHP 3-ban hasonló hatás érhető el a függvénynek tömb típusú változó paraméterként történő átadásával:

function tombot_kezel($input)
{
  echo "$input[0] + $input[1] = ", $input[0]+$input[1];
}

Referencia szerinti argumentumfeltöltés

Alapértelmezésben a függvény paraméterei érték szerint adódnak át (vagyis ha megváltoztatod a változót a függvényen belül, annak a függvényen kívülre nincs hatása). Ha szeretnéd megengedni, hogy a függvény módosítsa az átadott paramétereket, referencia szerint kell átadni azokat.

Ha egy függvényargumentum mindig referencia szerint kell átadni, akkor a függvénydefinícióban az argumentum neve elé egy & jelet kell írni.

function fgv_extrakkal(&$string)
{
  $string .= 'és a szükséges plusssz.';
}
$str = 'Ez egy karakterfüzér, ';
fgv_extrakkal($str);
echo $str;  // kiírja, hogy 'Ez egy karakterfüzér, és a szükséges plusssz.'

Argumentumok kezdőértékei

Bármely függvény skalár-argumentumainak megadhatsz kezdőértéket a C++ szintaxisnak megfelelően:

function kavet_csinal ($tipus = "cappucino")
{
  return "Csinálok egy pohár " . $tipus . "t.\n";
}
echo kavet_csinal ();
echo kavet_csinal ("espresso");

A fenti kód kimenete:
Csinálok egy pohár cappucinot.
Csinálok egy pohár espressot.

A kezdőértéknek konstans kifejezésnek kell lennie, nem lehet pl. változó vagy objektum.

Figyelj arra, hogy a kezdőértékkel rendelkező argumentumok más argumentumoktól jobbra helyezkedjenek el; különben a dolgok nem úgy mennek majd, ahogy azt várnád [hanem úgy, ahogy írtad :)]. Lásd a következő kódot:

function joghurtot_keszit ($type = "acidophilus", $flavour)
{
  return "Készítek egy köcsög $flavour ízű $type-t.\n";
}

echo joghurtot_keszit ("eper");  // nem úgy működik, mint szeretnéd !?!?

A fenti példa kimenete:
Warning: Missing argument 2 in call to joghurtot_keszit() in
/usr/local/etc/httpd/htdocs/phptest/functest.php on line 41
Készítek egy köcsög ízű eper-t.

Most hasonlítsd össze az alábbival:

function joghurtot_keszit ($flavour, $type = "acidophilus")
{
  return "Készítek egy köcsög $flavour ízű $type-ot.\n";
}

echo joghurtot_keszit ("eper");  // ez már jó

A fenti példa kimenete:
Készítek egy eper ízű acidophilus-t.

Megjegyzés: [Azért vannak kiskapuk... Az argumentumokat adjuk át egy asszociatív tömbben! Az alapértékeket pedig egy másik tömbben. Ezután vegyük végig az alapértékeket tartalmazó tömb elemeit. Ha nem definiáltak a kapott tömbben, akkor írjuk felül az alapértékeket tartalmazó tömb megfelelő elemével. Így bármelyik argumentum elhagyható, sőt még annyit is nyerünk a dolgon, hogy nem kell megjegyeznünk a paraméterek sorrendjét. (forrás: egy bő lére eresztett amerikai PHP 3 könyv)]

Változó hosszúságú argumentumlista

A PHP 4 támogatja a változó hosszúságú argumentumlistát a felhasználók által definiált függvényekben. Valóban nagyon egyszerű kezelni ezt a func_num_args(), func_get_arg() és a func_get_args() függvényekkel.

Semmilyen különleges szintakszist nem igényel és az argumentumlista lehet explicit módon adott és viselkedhet úgy is, mint egy normál függvény.