xml_parse

(PHP 3>= 3.0.6, PHP 4 )

xml_parse -- elemez egy XML dokumentumot

Leírás

int xml_parse ( int parser, string data [, int isFinal])

parser

hivatkozás a használni kívánt XML elemzőre.

data

Az elemzendő adat mérete. Egy dokumentum kisebb darabonként is elemezhető, ha xml_parse()-t egymás után az újabb adattöredékekkel meghívva, mindaddig amíg az isFinal paraméter be van állítva, és az utolsó darab átadásakor TRUE az értéke.

isFinal (elhagyható)

Ha be van állítva és TRUE, akkor data a jelenleg elemzett dokumentum legutolsó darabja, ami még hátravan az elemzésből.

Egy XML dokumentum elemzésekor a beállított eseménykezelők kerülnek meghívásra mindannyiszor, amikor szükség van rájuk, majd ezután a függvény visszatérési értéke TRUE vagy FALSE.

TRUE, ha az elemzés sikeres volt, és FALSE ha sikertelen, vagy ha a parser nem egy érvényes elemzőt takar, akkor FALSE-t ad vissza. Sikertelen elemzést követően a hibáról az xml_get_error_code(), xml_error_string(), xml_get_current_line_number(), xml_get_current_column_number() és xml_get_current_byte_index() függvények segítségével lehet többet megtudni.