xml_parse_into_struct

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 )

xml_parse_into_struct -- XML adatot tömbökbe pakol

Leírás

int xml_parse_into_struct ( int parser, string data, array &values, array &index)

Ez a függvény az XML fájlt 2 párhuzamos tömbbe rendezi, ezek közül az egyik, az index mutatókat tartalmaz a másik, a values elemeire. Ezeket a paramétereket referencia szerint kell átadni a függvény számára.

Megjegyzés: Az index tömb az XML elemek nyitó és záró tag-jeit tartalmazza az elemzés időrendiségében, azaz adott elemhez tartozó tag-ek nem feltétlenül egymás után vagy héjszerűen (egymásba ágyazva) szerepelnek. Az index tömb kulcsai a megtalált tag-ek nevei, a hozzájuk tartozó tömbök pedig indexeket tárolnak a values tömbhöz, ahol az adott tag-hez tartozó részletes információkat lehet megtalálni.

Az alábbi példa megvilágítja ezeknek a függvény által visszaadott tömböknek a belső felépítését és kapcsolataikat egymással. Ebben az egyszerű példában a para elem egy note elemet foglal magában:

$xml  = "<para><note>egyszerű kis megjegyzés</note></para>";
$parser = xml_parser_create();
xml_parse_into_struct($parser, $xml, $ertek, $index);
xml_parser_free($parser);
echo "indexek\n";
print_r($index);
echo "\nertekek\n";
print_r($ertek);

Futtatás után lássuk az így előálló szerkezeteket:

indexek
Array
(
  [PARA] => Array
    (
      [0] => 0
      [1] => 2
    )

  [NOTE] => Array
    (
      [0] => 1
    )

)

ertekek
Array
(
  [0] => Array
    (
      [tag] => PARA
      [type] => open
      [level] => 1
    )

  [1] => Array
    (
      [tag] => NOTE
      [type] => complete
      [level] => 2
      [value] => egyszerű kis megjegyzés
    )

  [2] => Array
    (
      [tag] => PARA
      [type] => close
      [level] => 1
    )

)

Az epxat könyvtáron alapuló eseményvezérelt elemzés bonyolult lehet, ha az XML dokumentumnak összetett a szerkezete. Ez a függvény nem DOM stílusú objektumhierarchiát állít elő az elemzést követően, de olyan könnyen kezelhető szerkezetet ad, amit fa szerűen fel lehet dolgozni. Ekképpen, könnyen lehet az XML-t ábrázoló objektumokat létrehozni. Vegyük példaként a következő XML állományt, amely az aminosavak kis információs adatbázisa:

Példa 1. moldb.xml - molekuláris adatok adatbázisa

<?xml version="1.0"?>
<moldb>

  <molecule>
    <name>Alanine</name>
    <symbol>ala</symbol>
    <code>A</code>
    <type>víztaszító?</type>
  </molecule>

  <molecule>
    <name>Lysine</name>
    <symbol>lys</symbol>
    <code>K</code>
    <type>telített</type>
  </molecule>

</moldb>
és a következő programot, amely a megfelelő objektumoket állítja elő:

Példa 2. parsemoldb.php - beolvassa a moldb.xml-t

<?php

class AminoAcid {
  var $name;  // animosav neve
  var $symbol; // 3betűs rövidítés
  var $code;  // 1betűs kód
  var $type;  // víztaszító, telített vagy semleges

  function AminoAcid ($aa) {
    foreach ($aa as $k=>$v)
      $this->$k = $aa[$k];
  }
}

function readDatabase($filename) {
  // beolvassa az aminosavak XML adatbázisát
  $adat  = implode("",file($filename));
  $parser = xml_parser_create();
  xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_CASE_FOLDING,0);
  xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_SKIP_WHITE,1);
  xml_parse_into_struct($parser,$adat,$ertekek,$tagek);
  xml_parser_free($parser);

  // végighalad a tömbökön
  foreach ($tagek as $key => $val) {
    if ($key == "molecule") {
      $molranges = $val;
      // minden egymással határos tömbbejegyzés-pár a molekula
      // definicójának alsó és felső határa
      for ($i=0; $i < count($molranges); $i+=2) {
          $offset = $molranges[$i] + 1;
        $len = $molranges[$i + 1] - $offset;
        $tdb[] = parseMol(array_slice($ertekek, $offset, $len));
      }
    } else {
      continue;
    }
  }
  return $tdb;
}

function parseMol($mvalues) {
  for ($i=0; $i < count($mvalues); $i++)
    $mol[$mvalues[$i]["tag"]] = $mvalues[$i]["value"];
  return new AminoAcid($mol);
}

$db = readDatabase("moldb.xml");
echo "** Aminosavak adatbázisa:\n";
print_r($db);

?>
A parsemoldb.php futtatásával előálló $db változó fogja tárolni az AminoAcid típusú objektumok tömbjét, és a program kimenete a következő lesz:

** Aminosavak adatbázisa:
Array
(
  [0] => aminoacid Object
    (
      [name] => Alanine
      [symbol] => ala
      [code] => A
      [type] => víztaszító
    )

  [1] => aminoacid Object
    (
      [name] => Lysine
      [symbol] => lys
      [code] => K
      [type] => telített
    )

)