session_unregister

(PHP 4 )

session_unregister --  Munkamenet változó törlése a munkamenetből

Leírás

bool session_unregister ( string name)

A session_unregister() törli (elfelejti) a name paraméterben megadott nevű globális munkamenet változót, az aktuális munkamenetből.

Ez a függvény TRUE értékkel tér vissza, ha a változó törlése sikeresen megtörtént az aktuális munkamenetet érintően.

Megjegyzés: A $_SESSION (vagy $HTTP_SESSION_VARS PHP 4.0.6 vagy korábbi verziókban) használatakor az unset() függvényt kell használni munkamenet változó törlésére, paraméterként átadva a tömb változóhoz tartozó elemét.

Figyelem

Ez a függvény nem törli a munkamenet változóhoz tartozó globális name nevű változót, csak megszünteti a változó és a munkamenet kapcsolatát. Meg kell hívnod az unset() függvényt a változóra, ha törölni szeretnéd a globális változót is.

Figyelem

A $HTTP_SESSION_VARS vagy $_SESSION tömbök használata esetén ne hívd meg a session_register(), session_is_registered() vagy session_unregister() függvényeket.