session_register

(PHP 4 )

session_register --  Egy vagy több változó bejegyzése munkamenet változókként

Leírás

bool session_register ( mixed name [, mixed ...])

A session_register() függvényt tetszőleges számú paraméterrel hívhatod. Bármely paraméter lehet egy karaktersorozat, ami egy változó neve, vagy egy tömb, ami változóneveket vagy újabb tömböket tartalmaz. A session_register() minden megadott nevű globális változót bejegyzi az aktuális munkamenet változójaként.

Figyelem

Ez a függvény globális változók regisztrálására használható. Ha egy függvényen belül szeretnél munkamenet változót bejegyezni, előbb globálissá kell tenned a global() kulcsszó használatával, vagy a munkamenet tömböket kell használnod, ahogy lentebb leírjuk.

Figyelem

Ha a $HTTP_SESSION_VARS vagy $_SESSION tömböket használod, ne használd a session_register(), session_is_registered() és session_unregister() függvényeket változók bejegyzésére!

Ez a függvény TRUE értékkel tér vissza, ha minden megadott nevű változó sikeresen bejegyzésre került a munkamenetben.

Ha a session_start() függvényt nem hívtad meg ennek a függvénynek a hívása előtt, a session_register() meghívásával a PHP közvetve automatikusan meghívja a session_start() függvényt paraméterek nélkül.

Egyszerűbben jegyezheted be a munkamenet változókat, ha a $HTTP_SESSION_VARS vagy $_SESSION (PHP >= 4.1.0) asszociatív tömbök egyikében hozol létre egy új kulcsot és értéket.

$barney = "Egy bíborszínű dinoszaurusz.";
session_register("barney");

$HTTP_SESSION_VARS["zim"] = "Támadó egy másik bolygóról.";

# A szuperglobális $_SESSION tömb a PHP 4.1.0 verzió óta használható
$_SESSION["spongebob"] = "Szögletes nadrágja van.";

Megjegyzés: Jelenleg nem lehetséges erőforrások bejegyzése munkamenetekben. Nem lehetséges például egy adatbázis kapcsolat létrehozása, regisztrálása a munkamenetben, és a következő munkamenet folytatáskor az adatbázis kapcsolat használata. Az erőforrásokkal visszatérő függvények arról ismerhetőek fel, hogy a leírásukban resource a megadott visszatérési típus. Az erőforrásokkal visszatérő függvények listája megtalálható az erőforrás típusok függelékben.

A $_SESSION (vagy $HTTP_SESSION_VARS PHP 4.0.6 vagy korábbi verziókban) használatakor új asszociatív indexet kell létrehozni a $_SESSION tömbben. Például $_SESSION['valtozo'] = 'ABC';

Lásd még session_is_registered() és session_unregister().