rawurldecode

(PHP 3, PHP 4 )

rawurldecode -- URL-kódolt karakterláncot kódol vissza

Leírás

string rawurldecode ( string str)

A str-ben megadott sztringet visszakódolja úgy, hogy minden százalékjelet (%) és utána álló két hexadecimális számjegyet a megjelölt sorszámú karakterrel cserél fel. Például a
foo%20bar%40baz
karaktersorozatból
foo bar@baz
lesz.

Megjegyzés: rawurldecode() nem cseréli le a plusz jelet ('+') szóközzé, amint azt az urldecode() teszi.

Lásd még: rawurlencode(), urldecode() és urlencode()!