urldecode

(PHP 3, PHP 4 )

urldecode -- Dekódol egy URL-kódolt karakterláncot

Leírás

string urldecode ( string str)

Dekódol bármilyen %## kódolást a megadott karakterláncban. A dekódolt szöveget adja vissza.

Példa 1. urldecode() példa

$a = split('&', $querystring);
$i = 0;
while ($i < count($a)) {
    $b = split('=', $a[$i]);
    echo 'A(z) ', htmlspecialchars(urldecode($b[0])),
         ' paraméter értéke ', htmlspecialchars(urldecode($b[1])), "<br>";
    $i++;
}

Lásd még: urlencode()!