preg_grep

(PHP 4 )

preg_grep --  Visszaadja azokat a tömbelemeket, amelyek illeszkednek a mintára

Leírás

array preg_grep ( string pattern, array input)

A preg_grep() függvény egy olyan tömbbel tér vissza, amelyben az input tömb azon elemei szerepelnek, amelyek a pattern mintára illeszkedtek.

PHP 4.0.4-től kezdve a preg_grep() függvény eredményeként visszaadott tömb az input indexeit használja. Ha ez nem előnyös, akkor az array_values() függvénnyel lehet a preg_grep() által visszaadott tömböt újraindexelni.

Példa 1. preg_grep() példa

// visszad minden olyan $tomb-beli elemet, ami lebegőpontos számot tartalmaz
$lebegopontos_tomb = preg_grep ("/^(\d+)?\.\d+$/", $tomb);