pos

(PHP 3, PHP 4 )

pos -- visszaadja a tömb aktuális elemét

Leírás

mixed pos ( array array)

Ez a current() függvény álneve.

Lásd még: end(), next(), prev() és reset()!