Ora_GetColumn

(PHP 3, PHP 4 )

Ora_GetColumn -- Adat lekérése egy lekérdezett oszlopból

Leírás

mixed ora_getcolumn ( int cursor, mixed column)

Az oszlophoz tartozó adatatot adja vissza. Ha hiba lép fel, FALSE értékkel tér vissza, és az ora_errorcode() nem-nulla értéke jelzi a hibát. Azonban a függvény adhat vissza FALSE értékű, de nem boolean típusú értéket is, még akkor is, ha nem történt hiba, (pl: NULL eredmény, üres sztring, az érték 0, a sztring "0").

Lekérdezi egy oszlop, vagy függvény-eredmény értékét.