Ora_ErrorCode

(PHP 3, PHP 4 )

Ora_ErrorCode -- Oracle hibakód lekérdezése

Leírás

int Ora_ErrorCode ( int cursor_or_connection)

Az adott kurzoron, vagy kapcsolaton végrehajtott utolsó parancs hibakódját adja vissza.

Megjegyzés: A csatlakozás azonosítók támogatása a 3.0.4 verzióban került a nyelvbe.