Ora_Bind

(PHP 3, PHP 4 )

Ora_Bind -- PHP változó kötése egy Oracle paraméterhez

Leírás

int ora_bind ( int cursor, string PHP variable name, string SQL parameter name, int length [, int type])

TRUE értékkel tér vissza, ha sikeres a kötés, egyébként FALSE értéket ad. A hibáról további részleteket az ora_error() és ora_errorcode() függvényekkel lehet megtudni.

Ez a függvény összeköti a megnevezett PHP változót egy SQL paraméterrel. Az SQL paraméternek ":név" formátumúnak kell lennie. Az opcionális típus paraméterrel lehet meghatározni, hogy az SQL paraméter egy bemeneti/kimeneti (0, alapértelmezett), bemeneti (1), vagy kimeneti (2) paraméter. A PHP 3.0.1 verziójától az ORA_BIND_INOUT, ORA_BIND_IN és ORA_BIND_OUT konstansokat is lehet a számok helyett használni.

Az ora_bind() függvényt az ora_parse() után és az ora_exec() előtt kell meghívni. A bemeneti értékeket az összekapcsolt PHP változóknak való értékadással lehet megadni, az ora_exec() meghívása után pedig az összekapcsolt PHP változók tartalmazzák majd a kimeneti értékeket, ha vannak kimeneti értékek.

<?php
ora_parse($curs, "declare tmp INTEGER; begin tmp := :in; :out := tmp; :x := 7.77; end;");
ora_bind ($curs, "result", ":x",   $len, 2);
ora_bind ($curs, "input",  ":in",  5,    1);
ora_bind ($curs, "output", ":out", 5,    2);
$input = 765;
ora_exec($curs);
echo "Result: $result<br>Out: $output<br>In: $input";
?>