OCIDefineByName

(PHP 3>= 3.0.7, PHP 4 )

OCIDefineByName --  PHP változó használata a definiálási lépésben egy SELECT számára

Leírás

int OCIDefineByName ( int stmt, string Column-Name, mixed variable [, int type])

Az OCIDefineByName() SQL oszlopok lekérdezését köti felhasználó által definiált PHP változókhoz. Figyelj arra, hogy az Oracle CSUPA NAGYBETŰS neveket használ, de ennek ellenére írhatsz a SELECT-ben kisbetűs neveket is. Az OCIDefineByName() függvény a Column-Name paraméterben a helyes nagybetűs írást várja. Ha olyan változót definiálsz, ami nem létezik a SELECT eredménytáblájában, semmilyen hibát sem kapsz!

Ha absztrakt adattípust kell definiálnod (például LOB, ROWID vagy BFILE), először az OCINewDescriptor() függvényt kell használnod. Lásd még az OCIBindByName() függvényt.

Példa 1. OCIDefineByName

<?php
/* OCIDefineByName példa - thies@thieso.net (980219) */

$conn = OCILogon("scott","tiger");

$stmt = OCIParse($conn,"select dolgozoid, dnev from dolgozok");

/* ennek az ociexecute ELŐTT KELL szerepelnie! */

OCIDefineByName($stmt, "DOLGOZOID", $dolgozoid);
OCIDefineByName($stmt, "DNEV",   $dnev);

OCIExecute($stmt);

while (OCIFetch($stmt)) {
  echo "Dolgozó azonosító:" . $dolgozoid . "\n";
  echo "Dolgozó név:"    . $dnev   . "\n";
}

OCIFreeStatement($stmt);
OCILogoff($conn);
?>