OCINewDescriptor

(PHP 3>= 3.0.7, PHP 4 )

OCINewDescriptor --  Egy új üres LOB vagy FILE leírót hoz létre

Leírás

string OCINewDescriptor ( int connection [, int type])

Az OCINewDescriptor() tárterületet foglal le leírók vagy LOB lokátorok tárolására. A type lehetséges értékei OCI_D_FILE, OCI_D_LOB és OCI_D_ROWID. LOB leírók esetén a a load, save és savefile metódusokat használhatod, a BFILE csak a load metódust támogatja. Lásd a második példa használati tippjeit.

Példa 1. OCINewDescriptor

<?php
  /* Ez a program űrlapból történő meghíváshoz készült.
   * A $felhasznalo, $jelszo, $tabla, $where és $commitmeret
   * értékeket várja az űrlapból. A program letörli a kiválasztott
   * sorokat a ROWID felhasználásval, és minden $commitmeret sor
   * után egy tranzakció végrehajtást eszközöl. Használd óvatosan,
   * a műveletek nem visszavonhatóak.
   */
  $conn = OCILogon($felhasznalo, $jelszo);
  $stmt = OCIParse($conn,"select rowid from $tabla $where");
  $rowid = OCINewDescriptor($conn,OCI_D_ROWID);
  OCIDefineByName($stmt,"ROWID",&$rowid);
  OCIExecute($stmt);
  while ( OCIFetch($stmt) ) {
    $sorokszama = OCIRowCount($stmt);
    $delete = OCIParse($conn,"delete from $tabla where ROWID = :rid");
    OCIBindByName($delete,":rid",&$rowid,-1,OCI_B_ROWID);
    OCIExecute($delete);
    print "$sorokszama\n";
    if ( ($sorokszama % $commitmeret) == 0 ) {
      OCICommit($conn);
    }
  }
  $sorokszama = OCIRowCount($stmt);
  print "$sorokszama sor törölve...\n";
  OCIFreeStatement($stmt);
  OCILogoff($conn);
?>
<?php
  /* Ez a program LOB mezőbe állomány feltöltést mutat be.
   * Az űrlapmező, amit a példa feltételez a következő:
   * <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
   * <input type="file" name="lob_upload">
   * ...
   */
 if(!isset($lob_upload) || $lob_upload == 'none'){
?>
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
Upload file: <input type="file" name="lob_upload"><br>
<input type="submit" value="Feltöltés"> - <input type="reset">
</form>
<?php
 } else {

   // $lob_upload tartalmazza a feltöltött file ideiglenes állomány nevét

   // lásd még az állomány feltöltésről szóló részt biztonságos
   // file feltöltés példák érdekében

   $conn = OCILogon($felhasznalo, $jelszo);
   $lob = OCINewDescriptor($conn, OCI_D_LOB);
   $stmt = OCIParse($conn,"insert into $tabla (id, a_blob) 
        values(my_seq.NEXTVAL, EMPTY_BLOB()) returning a_blob into :a_blob");
   OCIBindByName($stmt, ':a_blob', &$lob, -1, OCI_B_BLOB);
   OCIExecute($stmt, OCI_DEFAULT);
   if($lob->savefile($lob_upload)){
    OCICommit($conn);
    echo "A Blob feltöltése sikeres\n";
   }else{
    echo "Nem sikerült feltölteni a Blobot\n";
   }
   OCIFreeDesc($lob);
   OCIFreeStatement($stmt);
   OCILogoff($conn);
 }
?>

Példa 2. OCINewDescriptor

<?php  
  /* PL/SQL tárolt eljárások hívása, amik clobs bemeneti paramétereket
   * tartalmaznak (PHP 4 >= 4.0.6). 
   *
   * PROCEDURE adat_mentes
   *  Argumentum neve        Típus          KI/BE Alapérték
   *  ------------------------------ ----------------------- ------ ---------
   *  KULCS             NUMBER(38)       BE
   *  ADAT              CLOB          BE
   *
   */

  $conn = OCILogon($felhasznalo, $jelszo);
  $stmt = OCIParse($conn, "begin adat_mentes(:kulcs, :adat); end;");
  $clob = OCINewDescriptor($conn, OCI_D_LOB);
	OCIBindByName($stmt, ':kulcs', $kulcs);
	OCIBindByName($stmt, ':adat', $clob, -1, OCI_B_CLOB);
	$clob->WriteTemporary($adat);
	OCIExecute($stmt, OCI_DEFAULT);
	OCICommit($conn);
	$clob->close();
	$clob->free();
	OCIFreeStatement($stmt);
?>