mysql_field_type

(PHP 3, PHP 4 )

mysql_field_type --  Az eredmény adott mezejének típusát adja vissza

Leírás

string mysql_field_type ( resource result, int field_offset)

A mysql_field_type() függvény hasonló a mysql_field_name() függvényhez. A paraméterek megegyeznek, de a függvény a mező típusával tér vissza. A mezőtípus az "int", "real", "string", "blob" vagy hasonló, a MySQL dokumentációban található típusok közül való.

Példa 1. mysql mezőtípusok

<?php

mysql_connect ("localhost:3306");
mysql_select_db ("wisconsin");
$eredmeny = mysql_query ("SELECT * FROM onek");
$mezo = mysql_num_fields ($eredmeny);
$sor  = mysql_num_rows ($eredmeny);
$i = 0;
$table = mysql_field_table ($eredmeny, $i);
echo "A '$table' nevű táblának $mezo mezője és $sor sora van <BR>";
echo "A táblának az alábbi mezői vannak<BR>";
while ($i < $mezo) {
  $tipus = mysql_field_type ($eredmeny, $i);
  $nev  = mysql_field_name ($eredmeny, $i);
  $hossz = mysql_field_hossz ($eredmeny, $i);
  $flags = mysql_field_flags ($eredmeny, $i);
  echo "$tipus $nev $hossz $flags."<BR>";
  $i++;
}
mysql_close();

?>

Kompatíbilitási okokból a mysql_fieldtype() függvény is használható, de nem ajánlott.