is_a

(PHP 4 >= 4.2.0)

is_a --  megvizsgálja, hogy az objektum leszármazottja vagy tagja-e egy osztálynak

Leírás

bool is_a ( object object, string class_name)

Ez a függvény TRUE-t ad vissza, ha az object a class_name osztály vagy annak egy leszármazott osztályának példánya, egyébként FALSE-t ad vissza.

Lásd még: get_class(), get_parent_class() és is_subclass_of()!