get_class

(PHP 4 )

get_class -- visszaadja egy objektum osztályának a nevét

Leírás

string get_class ( object obj)

Ez a függvény visszaadja annak az osztálynak a nevét, amelynek az obj objektum egy példánya.

Megjegyzés: get_class() a felhasználó által definiált osztályok neveit mindig csupa kisbetűsként adja vissza, míg a kiterjesztésekben definiáltakat az eredeti elnevezésők szerint.

Lásd még: get_parent_class(), gettype() és is_subclass_of()!