ImageTTFText

(PHP 3, PHP 4 )

ImageTTFText --  TrueType típusú szöveget ír ki egy képre

Leírás

array imagettftext ( int im, int size, int angle, int x, int y, int col, string fontfile, string text)

A ImageTTFText() függvény az im képre írja ki a text szöveget az x, y koordinátákra angle szöggel elforgatva col színnel a fontfile betűtípust felhasználva.

Az x, y által adott paraméterek fogják a szöveg kezdetét meghatározni (durván az első karakter bal alsó sarkát). Ez egy különbség a ImageString(), függvénytől, ahol az x, y paraméterek az első karakter jobb felső [talán bal felső] sarkát határozzák meg.

Az angle paraméter értéke fokban értendő. Ha értéke 0, a szöveg "normális" balról-jobbra olvasható szöveg. Pozitív értékek a szöveget pozitív (óramutató járásával ellentétes) irányba forgatja. (Pl.: 90-es elforgatásnál a szöveget lentről felfelé kell olvasni)

A fontfile paraméter egy TrueType betűtípus teljes elérési útvonala.

A text paraméter a szöveg, mely tartalmazhat UTF-8 karaktersorozatokat ({ formában) a 255 feletti kódú karakterek eléréséhez.

A col paraméter egy szín-index. Ha értéke negatív, az kikapcsolja az antialiasing-ot.

Az ImageTTFText() függvény egy 8-elemű tömböt ad vissza, mely a szöveget befoglaló 4 pont koordinátáit tartalmazza. A pontok sorrendje: bal felső, jobb felső, jobb alsó, bal alsó. A pontok a szöveghez képest relatívok, vagyis a szöveget olvasva értendők.

Az alábbi példaprogram egy fekete 400x30-as GIF képet eredményez egy fehér Arial típusú "Próba" kezdetű szöveggel. [Feltéve, ha nem túl új a GD-d mert a gif támogatást kiszedték :(]

Példa 1. ImageTTFText

<?php
Header ("Content-type: image/gif");
$im = imagecreate (400, 30);
$black = ImageColorAllocate ($im, 0, 0, 0);
$white = ImageColorAllocate ($im, 255, 255, 255);
ImageTTFText ($im, 20, 0, 10, 20, $white, "/path/arial.ttf", 
              "Próba Omega: &#937;");
ImageGif ($im);
ImageDestroy ($im);
?>

A függvény használatához a GD könyvtáron kívül a FreeType könyvtár is szükséges.

Lásd még a ImageTTFBBox() függvényt!