ImageString

(PHP 3, PHP 4 )

ImageString -- Karakterláncot ír ki (vízszintesen)

Leírás

int imagestring ( int im, int font, int x, int y, string s, int col)

Az ImageString() függvény kiírja az s karakterláncot az im képen az x, y (a bal felső sarok a 0, 0 pont) ponttól col színnel. Ha a font értéke 1, 2, 3, 4 vagy 5, egy beépített betűkészlet kerül felhasználásra.

Lásd még az ImageLoadFont() függvényt!