com_invoke

(PHP 3>= 3.0.3)

com_invoke -- Egy COM komponens egy metódusát hívja

Leírás

mixed com_invoke ( resource com_object, string function_name [, mixed function parameters, ...])

A com_invoke() a com_object által mutatott COM komponens megadott metódusát hívja meg. A function_name függvény visszatérési értékét adja sikeres futásnál, FALSE értékkel tér vissza hiba esetén.