com_get

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.5)

com_get -- COM komponenes egy tulajdonságának értékét adja vissza

Leírás

mixed com_get ( resource com_object, string property)

Visszaadja a property értékét a com_object-el megadott COM komponensből. FALSE értékkel tér vissza hiba esetén.