call_user_method

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 )

call_user_method --  Egy megadott objektumon belül meghív egy függvényt [ellenjavallt]

Leírás

mixed call_user_method ( string method_name, object obj [, mixed parameter [, mixed ...]])

Figyelem

A call_user_method() függvény PHP 4.1.0-től kezdve ellenjavallt. Helyette a call_user_func() függvényt kell használni a függvénynév paraméterében az array(&$obj, "method_name") szintaxissal.

Meghívja a felhasználó által definiált obj objektum method_name paraméterben megnevezett metódusát. Az alábbi felhasználási példában definiálunk egy osztályt, létrehozunk egy objektumpéldányt, és a call_user_method() függvényt használjuk arra, hogy indirekten meghívjuk az objektum print_info metódusát.

<?php
class Orszag {
 var $NEV;
 var $TLD;
 
 function Orszag($nev, $tld) {
  $this->NEV = $nev;
  $this->TLD = $tld;
 }

 function print_info($prestr="") {
  echo $prestr."Ország: ".$this->NEV."\n";
  echo $prestr."Top Level Domain: ".$this->TLD."\n";
 }
}

$orsz = new Orszag("Peru","pe");

echo "* Az objektum metódusának közvetlen hívása\n";
$orsz->print_info();

echo "\n* Ugyanannak a közvetett meghívása\n";
call_user_method ("print_info", $orsz, "\t");
?>

Lásd még: call_user_func()!