call_user_method_array

(PHP 4 >= 4.0.5)

call_user_method_array --  meghívja az adott objektum egy metódusát paramétertömbbel [ellenjavallt]

Leírás

mixed call_user_method_array ( string method_name, object obj [, array paramarr])

Figyelem

A call_user_method_array() függvény PHP 4.1.0-től kezdve ellenjavallt. Helyette a call_user_func_array() függvényt kell használni a függvénynév paraméterében az array(&$obj, "method_name") szintaxissal.

Meghívja a felhasználó által definiált obj objektum method_name paraméterben megnevezett metódusát. A metóusnak átadandó paramétereket a paramarr tömbből tölti fel sorjában.

Lásd még: call_user_func_array(), call_user_func() és call_user_method()!

Megjegyzés: Ez a függvény a PHP 4.0.4pl1 kiadása után került a CVS-be.