bccomp

(PHP 3, PHP 4 )

bccomp -- Összehasonlít két tetszőleges pontosságú számot

Leírás

int bccomp ( string left_operand, string right_operand [, int scale])

Összehasonlítja a left_operand-ot a right_operand-al, és az eredményt egészként visszaadja. Az elhagyható scale paraméter beállítja a tizedes pont utáni számjegyek számát, amely felhasználásra kerül az összehasonlításban. A visszatérési érték 0, ha a két operandus egyenlő. Ha a left_operand nagyobb a right_operand-nál, az eredmény +1, de ha a left_operand kisebb nála, az eredmény -1.