bcadd

(PHP 3, PHP 4 )

bcadd -- Összead két tetszőleges pontosságú számot

Leírás

string bcadd ( string left_operand, string right_operand [, int scale])

Hozzáadja a left_operand-ot a right_operand-hoz, és visszatér az összeget tartalmazó stringgel. Az elhagyható scale paraméter határozza meg az eredményben a tizedes pont utáni számjegyek számát.

Lásd még: bcsub()!