array_sum

(PHP 4 >= 4.0.4)

array_sum --  tömbbeli elemek összegét számolja ki

Leírás

mixed array_sum ( array array)

Az array_sum() az array tömb elemeinek integer vagy float típusú értékével tér vissza.

Példa 1. array_sum() példák

$a = array(2, 4, 6, 8);
echo "összeg(a) = ".array_sum($a);  // kiírja: összeg(a) = 20

$b = array("a"=>1.2,"b"=>2.3,"c"=>3.4);
echo "összeg(b) = ".array_sum($b);  // kiírja: összeg(b) = 6.9

Megjegyzés: A 4.0.6 verziót megelőzően a PHP módosította a paraméterként átadott tömböt, a sztringeket számmá konvertálta, ami majdnem mindig 0-val volt egyenlő.