abs

(PHP 3, PHP 4 )

abs -- abszolút érték

Leírás

mixed abs ( mixed number)

A number szám abszolút értékével tér vissza. Ha a number paraméterben átadott szám float típusú,akkor a visszaadott érték is float típusú lesz, egyébként integer. (Mivel egy float-nak általában nagyobb az értéke, mint egy integer-nek.)

Példa 1. abs() példa

$abs  = abs(-4.2); // $abs  = 4.2; (double/float) 
$abs2 = abs(5);    // $abs2 = 5; (integer) 
$abs3 = abs(-5);   // $abs3 = 5; (integer)