A debugger használata

A PHP 3 belső debuggere hasznos rejtőzködő hibák keresésekor. Minden alkalommal, amikor a PHP 3 elindul a debugger egy TCP portra csatlakozik. Ettől kezdve minden hibaüzenet erre a TCP csatlakozásra kerül elküldésre. Ezt az információt egy debug szervernek szánja, ami egy IDE-ben, vagy egy programozható szerkesztőben fut (mint például az Emacs).

A következőképpen kell beállítani a debuggert:

  1. Meg kell adni a TCP portot a debugger számára a konfigurációs fájlban a debugger.port beállítással, és engedélyezni kell a debugger.enabled beállítással.

  2. Egy TCP port figyelőt kell irányítani a megfelelő port számra (például socket -l -s 1400 UNIX rendszeren).

  3. A kódba írd be: debugger_on(host), ahol host a TCP figyelő neve vagy IP címe.

Ettől kezdve minden figyelmeztetés, hiba, stb. a figyelőnél meg fog jelenni, akkor is, ha kikapcsolod az error_reporting()-al.