error_reporting

(PHP 3, PHP 4 )

error_reporting -- Beállítja a hibajelentési szintet

Leírás

int error_reporting ( [int level])

Ez a függvény beállítja a PHP hibakezelési szintjét, és visszetér a korábbi értékkel. A hibakezelési szint vagy egy bitmaszk vagy egy hibajelentési konstans. A konstansok használata erősen javasolt, mivel a számok megváltozhatnak a későbbi verziókban.

Példa 1. Hibajelentési változások

error_reporting (55);   // A PHP 3-ban ez ugyanaz, mint E_ALL ^ E_NOTICE

/* PHP 4-ben viszont az 55 (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE |
E_CORE_ERROR | E_CORE_WARNING) jelentésű */

error_reporting (2039); // A PHP 4-ben ez ugyanaz, mint E_ALL ^ E_NOTICE

error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE); // Ez ugyanaz PHP 3 és 4 esetén is
Kövesd a hiba konstansok linkjeit bővebb információkért.

Táblázat 1. error_reporting() értékek

értékkonstans
1 E_ERROR
2 E_WARNING
4 E_PARSE
8 E_NOTICE
16 E_CORE_ERROR
32 E_CORE_WARNING
64 E_COMPILE_ERROR
128 E_COMPILE_WARNING
256 E_USER_ERROR
512 E_USER_WARNING
1024 E_USER_NOTICE

Példa 2. error_reporting() példák

error_reporting(0);
/* Minden hibajelentés kikapcsolása */

/* Az alábbi példákban először a régi szintakszist (PHP 2/3)
 * adtuk meg, utána pedig a javasolt újabb szintaxist (PHP 3/4)
 */

error_reporting (7);
error_reporting  (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
/* Ez a szint jó lehet egyszerű futási hibák kiírásához */

error_reporting  (15);
error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE);
/*  Ez a szint programozásnál a nem inicializált (vagy elgépelt)
 *  változók megtalálásában segíthet
 */

error_reporting (63);
error_reporting (E_ALL);
/* Minden PHP hiba kiírása */