next up previous contents
Next: Kommunikációs végpont (socket) Up: A Berkeley socketok Previous: Socketok címzése az

Konverzió a hálózati- és host byte-ábrázolásmód között

A hálózatba kapcsolt hostok között van olyan, amelyik a kétbyteos egészeket úgy tárolja a memóriában (ez a host byte order, vagyis a memóriabeli tárolás formátuma), hogy az alacsonyabb helyiértéku byteot a kisebb sorszámú memóriacímen, a magasabb helyiértéku byteot pedig a nagyobbik sorszámú memóriacímen. Vannak olyan hostok is, amelyeknél ez pont fordítva van, és ezért definiáltak egy ún. network byte ordert, amely a Motorola belso tárolási formátumának felel meg, és a hálózati portokat, és címeket ilyen network byte orderben kell megadni a rendszernek. Ehhez azonban a host byte orderrol konvertálni kell az adatokat a network byte orderre.

Négy konverziós rutin van, amelyet használhatunk:

(Ha numerikus (egész) adatokat viszünk át két host között, akkor is hasznos (és szükséges) ez a konverzió, ha hordozható programot akarunk készíteni.)Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996