next up previous contents
Next: Konverzió a hálózati- Up: A Berkeley socketok Previous: Egy nem összeköttetés-alapú

Socketok címzése az Internet domainben

Az Internet domain socketjaihoz tartozó címek formátumát a következo struktúra szerint kell megadni az operációs rendszernek (deklarálva a <netinet/in.h> header fileban van):

   struct in_addr {
     unsigned long s_addr; /* 4 byteos IP cim */
   };

   struct sockaddr_in {
     short sin_family; /* =AF_INET */
     unsigned short sin_port; /* 16 bites port-sorszam */
     struct in_addr sin_addr; /* IP cim */
     char sin_zero[8]; /* Kihasznalatlan */
   };

A sin_family mezo tartalmazza a cím típusát (AF_INET = Address Family in the Internet Domain). A sin_port tartalmazza a TCP vagy az UDP port sorszámot (aszerint, hogy a socket milyen típusú: TCP vagy UDP). A sin_addr mezo tartalmazza a megcímzett objektum IP címét. Ez utóbbi két mezot az ún. hálózati ábrázolási formában kell megadni (ld. késobb a htons, ill. htonl függvényeket).Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996