next up previous contents
Next: Rendszerhívások Up: A UNIX operációs Previous: UNIX implementációja a

Kérdések, feladatok

 1. Mi alapján különbözteti meg a UNIX az abszolút és a relatív pathname-eket.

 2. Ismertesse a UNIX fájlrendszerének a belso szerkezetét!

 3. Milyen esetben mi a ésszerubb az 512 byteos diszk-blokk választás, mint az 1024 byteos blokkok? Miért?

 4. Milyen információk kerülhetnek bele a UNIX rendszer processz-táblájába?

 5. Hogyan valósítható meg az ütemezo az Intel 8088 mikroprocesszoron? s az Intel 80386-on?

 6. Mit jelentenek a következo fogalmak?

 7. Pista (uid=234; gid=17) írt egy levelet, és a következo értékekre állította a levelet tartalmazó fájl védelmi bitjeit: rwxr-----. (A - jel azt jelenti, hogy az ott levo jog nincs megadva.) El tudja-e ezt a levelet olvasni Mariska (uid=252; gid=17)? s Zsolt (uid=756; gid=50) el tudja olvasni?

 8. Mi a pipe?

 9. Sok programozó osztott memória használatával szimulálja az üzenetátadást, mivel az gyorsabb megoldásnak tunik. Tényleg gyorsabb? Vagy nem feltétlenül?

 10. A hierarchikus directoryszerkezetet ábrázolni lehet egy a gyökér-directoryból kiinduló fastrukturával. Mi a helyzet, ha bejönnek a UNIX-ban megismert LINK-ek? Ekkor milyen gráffal lehetne hasonló módon jellemezni a fájlrendszert?

 11. Milyen operációs rendszer absztrakciókat biztosít a Mach kernel? Jellemezze ezeket!Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996