next up previous contents
Next: Kérdésekfeladatok Up: Hálózatok Previous: Egy TLI-t használó

Távoli eljáráshívás

Ezzel a témakörrel csak egy késobbi kiadásban akarok részletesebben foglalkozni a következo okok miatt:Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996