.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


  
Felhasználók létrehozása kézzel

Egy új felhasználói számla kézzel is létrehozható, ha követjük az alábbi lépéseket:

1.
Szerkesszük meg a /etc/passwd  fájlt a vipw (8) programmal, és adjunk egy új sort hozzá, mely az új számlát írja le. Nagyon vigyázzunk a szintaxisra! Ne szerkesszük egy általános szövegszerkesztővel a jelszófájlt! A vipw  lefoglalja a fájlt, így más programok nem fogják frissíteni a szerkesztés ideje alatt. A jelszó mezőjébe írjunk `*'-ot, hogy még ne lehessen bejelentkezni a számlára.
2.
Hasonlóan szerkesszük meg a /etc/group  fájlt a vigr  paranccsal, ha új csoportot is létre kell hoznunk.
3.
Hozzuk létre a home könvtárat az mkdir  paranccsal.
4.
Másoljuk a /etc/skel  tartalmát a home könyvtárba.
5.
Korrigáljuk a tulajdonosokat és az engedélyeket a chown  és chmod  parancsokkal. A -R opció hasznos lehet. A megfelelő engedélyek kicsit rendszerfüggők, de általában a következő parancsok megfelelők:


\begin{tscreen}
cd \textsl{/home/newusername} \\
chown -R \textsl{username.group} . \\
chmod -R go=u,go-w . \\
chmod go= .
\end{tscreen}

6.
Állítsuk be a jelszót a passwd (1) paranccsal.

Az utolsó lépés után a számla működni fog. Ezért ezt valóban csak legutoljára szabad megtenni, különben a felhasználó bejelentkezhet, miközben készítjük a számláját, ami bonyodalmakhoz vezethet.

Néha szükséges olyan buta számlák létrehozása, melyet nem használ egy ember sem. Pl. egy anonymous FTP-szerver létrehozásához egy ftp nevű felhasználót kell létrehozni. Ilyen esetekben nem szükséges a jelszót beállítani, sőt, jobb, ha nem tesszük meg, mert így senki sem tudja azt használni, csak a root, mivel ő minden felhasználő nevében dolgozhat.

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)