.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


Az eszközök két fajtája

A UNIX, és így a Linux is, két eszközfajtát ismer: a véletlen elérésű blokkos eszközöket (mint pl. a lemezek) és a karakteres eszközöket (mint pl. a szalagok vagy a soros vonalak), melyek közül egyesek soros-, mások véletlen elérésűek. Mindegyik támogatott eszközt a fájlrendszerben egy eszközfájl (device file) képviseli. Amikor egy eszközfájlba írsz vagy olvasol, az adat a megfelelő eszközhöz megy, illetve onnan jön. Ily módon nem szükséges speciális program, illetve programozási technika (mint pl. megszakítás elfogás) az eszközök elérésére; pl. egy fájlt a nyomtatóra a következőképp is kiküldhetünk:
\begin{tscreen}
\verb*\vert$\vert {\sl cat filename $>$\space /dev/lp1} \\
\verb*\vert$\vert
\end{tscreen}
Az iménti sor kinyomtatja a fájlt abban az esetben, ha a nyomtató megérti a fájl formátumát. Persze, az is igaz, hogy nem jó ötlet közvetlenül a nyomtatóra küldeni a fájt, mert ha ezt egyszerre többen teszik, az gondot okozhat. Ezért egy programot szokás használni a fájlok nyomtatóra küldésére. (Ez rendszerint a lpr  nevet viseli.) Ez a program gondoskodik arról, hogy egyszerre csak egy fájl legyen nyomtatás alatt, és egyből küldi a következő fájlt a nyomtatóra, mihelyt az előzővel végzett. Valami hasonló szervezés természetesen a legtöbb eszközhöz szükséges. Valójában ritkán kell magával az eszközfájllal közvetlenül dolgozni.

Mivel az eszközök a fájlrendszer fájljaiként jelennek meg (a /dev  könyvtárban), könnyű megnézni, milyen eszközfájlok léteznek az ls  vagy hasonló programmal. Az ls -l  kimenete az első oszlopban a fájl típusát és engedélyeit tartalmazza. Például a rendszerem egyik soros eszközét megvizsgálva:
\begin{tscreen}
\verb*\vert$\vert {\sl ls -l /dev/cua0} \\
\verb*\vert crw-rw-r...
...root uucp 5, 64 Nov 30 1993 /dev/cua0\vert \\
\verb*\vert$\vert
\end{tscreen}
Az első oszlop első karaktere, azaz a `c' a fenti ` crw-rw-rw-'-ből a tájékozott felhasználónak elárulja, hogy ez egy karakteres (character) eszköz. A hagyományos fájlok esetében ez az első betű `-', könyvtárakra (directory) ` d', és blokkos eszközökre `b'. (Lásd az ls  kézikönyv lapjait.)

Megjegyzendő, hogy általában minden lehetséges eszközfájl létezik, még akkor is, ha az eszköz ténylegesen nincs is beszerelve. Így ha pl. a rendszereden van egy /dev/sda  fájl, az nem jelenti, hogy valóban van SCSI merevlemezed. Az összes eszközfájl létezése egyszerűbbé teszi a telepítőprogramok működését, és az új hardver hozzáadását, hisz nem kell a megfelelő paramétereket megkeresni az új eszköz eszközfájlának létrehozásához.

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)