.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


  
A /etc könyvtár

A /etc  sok fájlt tartalmaz. Néhányat ezek közül az alábbiakban ismertetünk. A többi fájl esetében érdemes megkeresni, hogy mely programhoz tartoznak, és elolvasni az ahhoz tartozó kézikönyv lapokat. Sok hálózati konfigurációs fájl is található itt; ezek leírása a `Networking Administrators' Guide'-ban található meg.

/etc/rc  vagy /etc/rc.d  vagy /etc/rc?.d 
Szkriptek, vagy szkripteket tartalmazó könyvtárak, melyeket induláskor, vagy futásszint váltáskor futtat a rendszer. Lásd az init -ről szóló fejezetet.

/etc/passwd 
A felhaszálók adatbázisa a következő mezőkkel: felhasználói név (username), valódi név (real name), home könyvtár, titkosított jelszó és egyéb információk. A formátum dokumentációja megtalálható a passwd  kézikönyv lapon.

/etc/fdprm 
Floppi lemez paramétertáblázat, mely leírja, hogy néznek ki a különböző floppy lemezformátumok. A setfdprm  használja. Bővebb információ a setfdprm  kézikönyv lapján található.

/etc/fstab 
A fájlrendszerek szokásos csatlakozási pontjait és paramétereit adja meg. Itt találhatók a boot-oláskor automatikusan (mount -a-val) csatlakozó, a később csatlakoztatható fájlrendszerek és az automatikusan bekapcsolandó swap területek (swapon -a) leírásai. Részletesebben lásd a 4.8.5. fejezetet és a mount  kézikönyv lapot.

/etc/group 
Hasonló a /etc/passwd  fájlhoz, de a csoportokat írja le, nem a felhasználókat. Lásd a group  kézikönyv lapot.

/etc/inittab 
Az init  konfigurációs fájlja.

/etc/issue 
A getty  üzenete a bejelentkezési prompt előtt. Általában egy rövid rendszerleírást vagy egy üdvözlő üzenetet tartalmaz. A tartalma a rendszeradminisztrátortól függ.

/etc/magic 
A file  parancs konfigurációs fájlja. Különböző fájlformátumok leírását tartalmazza, amely alapján a file  tippel a fájlok típusára. Lásd a magic  és a file  kézikönyv lapokat.

/etc/motd 
A napi üzenet, mely a sikeres bejelentkezés után automatikusan megjelenik. A tartalma a rendszeradminisztrátortól függ. Gyakran használják olyan üzenetek küldésére, melynek minden felhasználóhoz el kell jutnia, mint pl. a tervezett gépleállások ideje.

/etc/mtab 
A pillanatnyilag csatlakoztatott fájlrendszerek listája. Az inicializáló szkriptek adnak neki kezdő állapotot, majd a mount  frissíti automatikusan. Olyankor használatos, amikor szükség van a csatlakoztatott fájlrendszerek listájára, mint pl. a df  parancs esetében.

/etc/shadow 
Az árnyék jelszófájl (shadow password file) azokon a gépeken, ahol az árnyék jelszavakat kezelő programok installálásra kerültek. Az árnyékjelszavak haszálata esetén a jelszavak az /etc/passwd  helyett a /etc/shadow -ban tárolódnak, amelyet csak a root olvashat. Ez megnehezíti a jelszavak feltörését.

/etc/login.defs 
A login  parancs konfigurációs fájlja.

/etc/printcap 
Ugyanaz, mint /etc/termcap , csak a nyomtatók számára, és más szinatxissal.

/etc/profile , /etc/csh.login , /etc/csh.cshrc 
Ezeket a fájlokat a Bourne illetve a C burok hajtja végre bejelentkezéskor vagy induláskor. Ez lehetővé teszi a rendszeradminisztrátornak, hogy minden felhasználónak azonos beállításokat adjon. Lásd a megfelelő burokprogramok kézikönyv lapjait.

/etc/securetty 
A biztonságos terminálokat azonosítja, azaz azokat, ahonnét a root számára engedélyezett a belépés. Általában csak a virtuális konzolok szerepelnek a listán, így lehetetlen (de legalábbis nehezebb) szuperfelhasználó jogosultságokhoz jutni a rendszer hálózaton vagy modemen keresztüli feltörésével.

/etc/shells 
A megbízható burokprogramok listája. A chsh  parancs megengedi a felhasználóknak a bejelentkezési shell-jük megváltoztatását olyan programra, mely szerepel ezen a listán. Amennyiben a bejelentkezési burok nem szerepel ezen a listán, a gép nem engedi a bejelentkezést.

/etc/termcap 
A terminál lehetőségeinek adatbázisa. Azt írja le, milyen `escape sorozatokkal' lehet a terminálokat vezérelni. A programok ugyanis nem közvetlenül írják ki az escape sorozatokat, mert így csak egyes termináltípusokon működnének, hanem a /etc/termcap  fájl-ból veszik a célnak megfelelő sorozatokat. Ennek erdményként a legtöbb program a legtöbb fajta terminálon elfut. Lásd a termcap , curs_termcap , és terminfo  kézikönyv lapokat.

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)