.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


Többszintű mentések

Az előző fejezetben leírt egyszerű mentési módszer gyakran megfelel személyes, vagy kis szervereken történő használatra. Komolyabb feladatokra azonban a többszintű mentések megfelelőbbek.

Az egyszerű módszernek két mentési szintje van: a teljes és a növekményes mentés. Ez általánosítható tetszőleges számú szintre. A teljes mentést nevezhetjük 0. szintnek, és a növekményes mentés egymást követő szintjeit 1., 2., 3., stb. szinteknek. Minden növekményes mentési szinten azt mentjük el, ami az előző, azonos vagy alacsonyabb szintű mentés óta változott.

Ennek az a célja, hogy egy hosszabb mentési történet (backup history) legyen tárolható olcsón. Az előző fejezet példájában a mentési történet az előző teljes mentésig ment vissza. Ez több szalag használatával megnyújtható, de csak hetente egy szalaggal, ami túl költséges lehet. A hosszabb mentési történet hasznos, mivel a törölt vagy sérült fájlok szükségét gyakran csak később vesszük észre. Sokszor pedig még egy nem egészen friss változat is jobb, mint ha nincs semmink.

A többszintű mentésekkel a mentési történet olcsóbban kibővíthető. Pl. ha 10 szalagunk van, az 1-es és 2-es szalagokat a havi mentésekre (minden hónap első péntekjén), a 3-6-os szalagokat a heti mentésekre (a többi pénteken), a 7-10-es szalagokat pedig a napi mentésekre (hétfőtől csütörtökig) használhatjuk. Az előző fejezetbeli példához képest plusz 4 szalaggal a mentési történetet két hétről két hónapra sikerült megnyújtani. Igaz, nem minden nap állapota nyerhető vissza az előző két hónapból, de még ez is elég jó sűrűség.

A 10.1. ábra mutatja, melyik mentési szintet használjuk az egyes napokon, és mely napok állapota állítható vissza a hónap végén.


  
10.1. ábra: Példa egy többszintű mentés ütemezésére.
\includegraphics[width=13cm]{backups/backup-timeline.ps}

A mentési szintek a fájlrendszer visszaállítási idejének minimalizálására is használhatók. Ha sok növekményes mentésed van monoton növő szintszámmal, mindet vissza kell állítani a megfelelő sorrendben, hogy visszakapjuk az eredeti állapotot. Ehelyett a növekményes mentés esetén jóval kevesebb mentést kell a visszaállításhoz használni. (Legfeljebb a szintek összes számának megfelelőt.)

A visszaállításhoz szükséges szalagok számának minimalizálásához minden növekményes szalaghoz kisebb mentési szintet lehet használni. Igaz, ekkor a mentésekhez szükséges idő megnövekszik, hisz minden mentés mindent lemásol az előző teljes mentés óta. Egy jobb sémát találhatunk a dump  kézikönyv lapján, melyet a 10.2. táblázatban közlünk. Használjuk egymás után a következő mentési szinteket: 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 9...ez mind a mentési, mind a visszaállítási időt minimalizálni fogja. A legtöbb, amit el kell menteni, két napi munka eredménye. A visszaállításhoz szükséges szalagok száma attól függ, mennyi időt vársz két teljes mentés közt, de még mindig kisebb, mint az egyszerű sémáknál.


  
10.2. ábra: Hatékony mentési séma sok mentési szint használatával.
\begin{figure}
\begin{center}
\begin{tabular}{r l l l}
Szalag & Szint & Mentés &...
... & 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, \dots \\
\hline
\end{tabular}\end{center}\end{figure}

Egy ilyen szeszélyes séma csökkentheti a szükséges munkát, de azt is jelenti, hogy több mindenre kell odafigyelni. Neked kell dönteni, megéri-e alkalmazni.

A dump  beépítve tartalmazza a többszintű mentések támogatását. A tar  és a cpio  esetén ezt pl. shell szkriptekkel valósíthatjuk meg.

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)