Next: Köszönetnyilvánítás Up: Tartalomjegyzék Previous: Ábrajegyzék   Tartalomjegyzék


Előszó

Bár Hazánkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a számítástechnikai szakemberek képzésére, és nagyon jólképzett szakemberek kerülnek ki egyetemeinkről és főiskoláinkról, de Európa nyugati részén és az Egyesült Államokban olyan mértékű a technilógiai robbanás, hogy az rendkívül nagy elszívó hatást gyakorolhat a magyarországi értelmiségre is. Nagyon valószínű, hogy ha Hazánkban a munkaadók nem tesznek valamit annak érdekében, hogy az informatikus szakemberek itthon maradjanak, akkor az anyagi lehetőségek ilyen méretű különbsége azt fogja eredményezni, hogy a jól képzett magyar szakemberek java el fogja hagyni az országot.

Ezek a gondolatok talán azért fogalmazódnak meg bennem, mert félek attól, hogy az esetleges nagymértékű „informatikus kivándorlás” visszavetheti azokat a pozitív változásokat, amelyeket a magyarországi gazdaságban az utóbbi néhány évben tapasztalni lehetett. Igaz ugyan, hogy rengeteg tőke áramlott az országba és a multinacionális cégek megjelenésével az informatikai szférában dolgozók bére jelentősen növekedett, de még mindig messze elmaradnak a fizetések a nyugati országokétól. Ez természetesen nem csak erre az ágazatra igaz, de a lehetőségek miatt itt a leghangsúlyosabb.

A számítástechnika fejlődése, és vele együtt a Szabad Szoftver Mozgalom fejlődése is exponenciális tendenciát mutat. Sajnos az anyagi lehetőségek miatt kialakuló informatikai szakadék növekedése az egyes országok között nem látszik elkerülhetőnek, de mindent meg kell tennünk azért, hogy a folyamatot lelassítsuk. A XXI. században az élet minden területén nagy jelentőssége lesz a számítástechnikai eszközök ismeretének és használatának, ami nem csak az iparban, a mezőgazdaságban, a kereskerdelemben és a hadászatban jelentkezik majd, hanem a családok hétköznapi életében is. Az információ birtoklása hatalmat jelent azok felett, akik még nem birtokolják ugyanazokaz az információkat. Az Internet okozta változások miatt elmondhatjuk, hogy ma már „az információ az utcán hever, csak le kell hajolni érte”. Ahhoz, hogy mindezt megtehessük, feltétlenül fontos, hogy minél több embernek legyen lehetősége az Interneten keresztül információkat beszerezni, illetve információkat közzétenni. Mindezekhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű, olvasható információ álljon rendelkezésre a nagyobb tömegek számára is.

Ezt szeretném én is elősegíteni ennek a dolgozatnak a megírásával.


Next: Köszönetnyilvánítás Up: Tartalomjegyzék Previous: Ábrajegyzék   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.