Next: A felhasználó azonosítása Up: A HTTP protokoll Previous: A HTTP protokoll   Tartalomjegyzék


1.3.1        A HTTP kapcsolat

A HTTP olyan ügyfél kiszolgáló protokoll, amelyet hypertext dokumentumok gyors és hatékony megjelenítésére terveztek. A HTTP állapotmentes protokoll, vagyis az ügyfélprogram több kérdést is küldhet a kiszolgálónak, amely ezeket a kéréseket egymástól függetlenül kezeli, és minden dokumentum elküldése után lezárja a kapcsolatot. Ez az állapotmentesség fontos feltétel ahhoz, hogy a kiszolgáló mindenki számára egyformán gyors legyen. Minden HTTP kommunikáció 8 biten zajlik, ami biztosítja az adatok biztonságos átvitelét és az ISO Latin-1 karakterkészlet használatának lehetőségét.

A HTTP kapcsolat 4 lépésben jön létre

1.                          A kapcsolat megnyitása. A kliensprogram meghívja a kiszolgálót az Interneten keresztül az adott IP cím és port azonosító alapján (alapértelmezésben a 80-as porton keresi a kiszolgálót).

2.                          A kérés elküldése. A kliensprogram üzenetet küld a kiszolgálónak, amelyben valamilyen szolgáltatást kér. A kérés a HTTP fejlécből és a kiszolgálónak küldött adatokból áll. A fejléc információkat tartalmaz a kiszolgáló számára arról, hogy milyen típusú a kérés és a kliens programnak milyen lehetőségei vannak. Tipikus HTTP módszerek az információkérésre a GET és a POST.

3.                          A válasz. A kiszolgáló a választ visszaküldi a kliensprogramnak. Ennek része a fejléc, mely leírja a válasz állapotát (sikeres, vagy sikertelen), a küldött adatok típusát, majd az adatok következnek.

4.                          A kapcsolat lezárása. A kiszolgáló a válasz elküldése után lezárja a kapcsolatot, így a kiszolgáló erőforrásai rögtön felszabadulnak a következő kérések teljesítéséhez.

A HTTP kapcsolat során csak egyetlen dokumentum átadása történik meg, illetve csak egyetlen feldolgozás megy végbe. Az állapotmentesség miatt a kapcsolatok semmit nem tudnak egymásról, mert a szerver minden kérést külön-külön kezel, és minden kérés végrehajtása után lezárja az adott kapcsolatot. Ha egy dokumentum több grafikát tartalmaz, akkor a kliens program annyiszor építi fel a kapcsolatot, ahány hivatkozást talál (egyet a dokumentumnak és a grafikáknak is egyet-egyet).


Next: A felhasználó azonosítása Up: A HTTP protokoll Previous: A HTTP protokoll   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.