Next: A Gép - gép réteg Up: A TCP/IP protokoll Previous: Az Internet fizikai elérése   Tartalomjegyzék


1.2.3        A TCP/IP működése

A hálózat az adatokat nem egybefüggő folyamban továbbítja, hanem különálló adatcsomagokat szállít. Ezeket a csomagokat datagram-nak, frame-nek vagy packet-nek nevezik. A datagram több mint egy adathalmaz. Sajátos szerkezettel rendelkezik, amelyik megfelel a TCP/IP protokollnak illetve kielégíti az ARPA verem követelményeit.

Mikor egy TCP/IP protokollt használó alkalmazás egy datagram-ot hoz létre, az az ARPA verem rétegein lefelé halad, miközben minden szint speciális információkat csatol a csomaghoz. Ha egy TCP/IP-t használó alkalmazás egy beérkezett datagram-ot olvas, akkor a csomag a verem alsó szintjéről felfelé halad, ahol minden réteg elolvassa a küldő gépben vele azonos szinten lévő réteg által küldött speciális csatolt információt, és feldolgozza azt.

Az alkalmazási réteg által létrehozott üzenet a datagram-ok magja. Ezt kell a címzett alkalmazásnak megkapni. A gép-gép, az Internet és a hálózat elérési rétegek által hozzáadott csatolt információk csak a datagram-ok kezelését segítik elő fejléc vagy lábléc formájában.

A datagram egy postai levélhez hasonlít:

Amikor egy alkalmazás egy üzenetet akar küldeni egy másik gépen futó alkalmazásnak, akkor a következő történik:

1.       Az Alkalmazási réteg elkészíti az üzenetet, amit a másik gépen futó alkalmazásnak akar küldeni;

2.       A Gép-gép réteg kisseb darabokra vágja az üzenetet (ezek lesznek a datagram-ok magjai) és beteszi azokat egy-egy borítékba, amiket megszámoz és ráírja, hogy melyik alkalmazásnak küldi;

3.       Az Internet réteg a kisebb darabokat újra beteszi egy-egy borítékba, megszámozza azokat és ráírja a feladó és a címzett címét;

4.       A Hálózat elérési réteg beteszi a datagram-okat a harmadik borítékba, ráírja a feladó fizikai címét és a címzett fizikai címét, majd a hardver számára értelmezhető fizikai jelekké alakítja.

Amikor a levél megérkezik a címzetthez, akkor a következő történik:

1.       A Hálózat elérési réteg ellenőrzi, hogy a megcímzett interfész az övé, felismeri, hogy célba ért a levél és eltávolítja az első borítékot;

2.       Az Internet réteg szintén ellenőrzi, hogy a címzett IP cím az övé, felismeri és eltávolítja a második borítékot;

3.       A Gép-gép réteg elolvassa a neki szóló üzenetet, értelmezi azt és eltávolítja a borítékot, majd sorba rendezve összefűzi az üzenetet;

4.       A kicsomagolt levelet az alkalmazási réteg elolvassa és értelmezi.


Next: A Gép - gép réteg Up: A TCP/IP protokoll Previous: Az Internet fizikai elérése   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.