Next: A "GNU Free Documentation License" Up: Tartalomjegyzék Previous: Függelék   Tartalomjegyzék


Rövidítések, szakszavak jegyzéke

ACCOUNT:..... felhasználói számla. A számla kifejezés abból ered, hogy a felhasznált processzoridőért, tárolóterületért pénzt számoltak/számolnak fel

API.................. Application Programming Interface, alkalmazás-programozási felület

APT................. Acquisition Package Transfer

BIND............... A Berkeley Internet Name Domain kiszolgáló. Egy DNS szerver implementáció.

BIOS............... Basic Input / Output System, alapvető kimeneti / bemeneti rendszer, a PC-k Firmware-e

BSD................ Berkley Software Distribution

CGI.................. Common Gateway Interface, Általános Átjáró (kapcsolatteremtő) (programozási) Felület

DMZ................ DeMilitarized Zone, semleges zóna

DNS................ Domain Name System. Az Interneten gazdagép neveknek IP címekre való leképzésére használt osztott adatbázis.

DoS................. Denial of Service, szolgáltatás megbénítása

DVI                   DeVice Independent. Platform-független dokumentum-formátum

EGID                 (effektív group id) - mint euid, csak a csoport-azonosítóra. szuperfelhasználó minden jogokkal rendelkező felhasználó. A felhasználói azonosítója általában 0 szokott lenni minden UN*X-ban, és felhasználói neve (login neve) általában root.

EUID................ (effektív user id) - általában egyenlő az uid-del, a felhasználói azonosítóval, de bizonyos esetekben (ún. setuid-bites programoknál) más is lehet. Ilyen módon egy adott folyamatnak több jogot lehet adni, mint ami a folyamat elindítójának van.

FAQ................. Frequently Asked Questions, Gyakran Feltett / Ismételt Kérdések (GYIK)

FPU................. Floating Point Unit, vagy matematikai társprocesszor.

FSF.................. Free Software Foundation, Szabad Szoftver Alapítvány

FSN................. Free Software Network, Nagy Attila szabad szoftvereket tartalmazó FTP szervere, ftp.fsn.hu

FTP................. File Transfer Protocol, Az egyik legismertebb fájlátviteli szolgáltatásról elnevezett protokoll. 

GID.................. Csoportazonosító. A UNIX rendszerben minden felhasználó be van osztva egy csoportba. A gid annak a csoportnak az azonosítója, amelybe a felhasználó tartozik. (A csoportbeosztás tetszőleges lehet; van olyan rendszer, ahol minden felhasználó egy közös csoportba tartozik.

GMT................ Greenwich Mean Time: az egységes csillagászati földi idő, a 0-s időzóna.

GNU................ GNU is Not Unix (rekurzív)

GPL................. General Public License

HTML.............. Hyper Text Markup Language, hiper szöveges leíró nyelv

IMAP............... Internet Mail Access Protocol: levelezéskor használható levélküldő és fogadó protokoll

Internet:......... Egy konkrét, a világ minden részére kiterjedő hálózat.

I2O.................. Inteligent Input/Output: segítségével operációs rendszer független eszközvezérlők írhatóak.

IP..................... Internet Protocol, Hálózatkezelő protokoll.

ISO.................. International Standards Organization (nemzetközi szabványügyi szervezet)

LDAP.............. Lightweigth Directory Access Protocol, címtárkezelés

LIDS................ Linux Intrusion Detection System Patch, Linux Betörés Detektáló Rendszerfolt

LME................ Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete

lo..................... loopback interfész: olyan virtuális hálózati interfész, mely visszahurkol önmagába

MBR................ Master Boot Record, a merevlemez első 512 bájtja.

MLF................. Magyar Linux Felhasználók egyesülete

motd............... Message of the day, a napi üzenet - a nap üzenete

NCSA.............. National Center for Supercomputing Applications, University of Illionis

NFS................. Network File System, a UN*X klónok hálózati fájlrendszere. Szabványos hálózatkezelési protokoll és szoftvercsomag távoli lemezeken lévő adatok transzparens elérése.

NIS.................. Network Information System: a Sun cég egy régebbi, nem biztonságos megoldása a felhasználók azonosításra gépek között. A felhasználónak csak egyszer kell bejelentkeznie a hálózatba, ezután a gépek a NIS segítségével azonosítják azt egymás között. " A NIS egy egyszerű, általános kliens-szerver alapú adatbázis rendszer. Legtöbbször jelszó- és csoportfájlok megosztására használják a hálózaton. Segítséget nyújt a hálózat átlátszóvá tételében azzal, hogy egy bejelentkezéssel használhatjuk az egész hálózat számunkra engedélyezett erőforrásait.  A NIS szerver az információkat egyszerű adatbázis-formátumú fájlokban (DBM) tárolja, amelyek lehetővé teszik a  gyors keresést. A kliensek RPC hívásokkal tudnak információkat lekérni a szerverről."

PC................... Personal Computer, személyi számítógép

PDF................. Portable Document Format, szállítható dokumentum formátum

PGRP-ID......... Folyamat-csoport azonosítója. Ez egyenlő a folyamat-csoport vezetőjének a pid-jével (minden folyamat tagja valamely folyamat-csoportnak, minden folyamat megalapíthat egy saját folyamat-csoportot, és lehetőség van például egy folyamat-csoport minden tagjának a „kilövésére” egyetlen művelettel).

PID.................. Folyamat-azonosító.

Port................ TCP vagy UDP: A portok egy szolgáltatási végpont TCP és UDP absztrakciói. Mielőtt egy folyamat biztosíthat vagy elérhet egy hálózati szolgáltatást, kérnie kell egy portot. A gazdagép IP címeivel együtt a portok egyedileg azonosítják egy TCP kapcsolat két párját.

POSIX............ a nemzetközi UNIX szabványosítási hivatal,

PS................... PostScript, oldalleíró nyelv

RFC................. Request for Common,  Internet szabványokat leíró dokumentumok sorozata.

RPC................ Remote Procedure Call Távoli gazdagépeken lévő folyamaton belüli eljárások végrehajtására való protokoll.

RTC................. Real Time Clock: valós idejű óra a számítógépben.

SGML............. Standard General Markup Language, Szabványos Általános Leíró Nyelv

SMP................ Simmetric Multi Processing, módszer több processzor használatára egy gépben

SNMP............. Simple Network Management Protocol: Hálózati eszközök felügyeletét végzi. Segítségével intelligens hálózati megfigyelő rendszer létesíthető.

SSH................ Secure Shell, vagyis Biztonságos Felhasználói Felület.

SSL................. Secure Socket Layer, vagyis Biztonságos Csatorna Réteg.

SQL................ Structured Query Language, Struktúrált Lekérdező Nyelv

TCO................ Total Cost of Ownership, a termék teljes birtoklási ideje alatti költség

TCP................. Transmission Control Protocol

TGRP-ID......... Terminál group-id. Minden folyamathoz ez is tárolva van. Ez egyenlő annak a folyamatnak a pid-jével, amely a folyamathoz tartozó terminál-(képernyő) fájlt legelőször megnyitotta. Ez általában a legelőször elindult login shell.

UDP................ User Datagram Protocol

UID.................. A felhasználó azonosítója (a rendszerben minden egyes felhasználónak egy ilyen egyedi azonosítója van).

UPS................ Uninterruptible Power Supply, szünetmentes tápegység

URL................. Uniform Resource Locator, egységes erőforrás kijelölő, vagy magyarosabban WEB objektum-cím.

USB................ Universal Serial Bus: új, nagyobb sebességű soros-port szabvány.

VFS................. Virtual File System, virtuális fájlrendszer

WEB............... háló

XML................ eXtensible Markup Language: a HTML-t felváltó, újgenerációs leíró nyelv.


Next: A "GNU Free Documentation License" Up: Tartalomjegyzék Previous: Függelék   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.