::

Figyelem

Az alábbiak csak PHP 4-ben érvényesek.

Időnként hasznos az ősosztályok metódusaira vagy tulajdonságaira hivatkozni, vagy olyan osztálymetódusokat meghívni, amelyek nem példányosított objektumokhoz tartoznak. A :: operátor erre használható.

class A
{
  function pelda()
  {
    echo "Én az eredeti A::pelda() metódus vagyok.<br>\n";
  }
}

class B extends A
{
  function pelda()
  {
    echo "Én a felüldefiniáló B::pelda() metódus vagyok.<br>\n";
    A::example();
  }
}

// nincs semmilyen objektum az A osztályból
// ez azonban ki fogja írni:
//  Én az eredeti A::pelda() metódus vagyok.<br>
A::pelda();

// B egy objektuát hozzuk létre
$b = new B;

// ez ki fogja írni:
//  Én a felüldefiniáló B::pelda() metódus vagyok.<br>
//  Én az eredeti A::pelda() metódus vagyok.<br>
$b->pelda();

A fenti példa meghívja az A osztály pelda() metódusát, habár nincs konkrét példányunk az A osztályból, tehát ezt nem írhatnánk le az $a->pelda()-hoz hasonlóan. Ehelyett a pelda() egy 'osztálymetódusként' viselkedik, azaz az osztály egy függvényeként, és nem egy példány metódusaként.

Osztálymetódusok léteznek, de osztálytulajdonságok (változók) nem. Mivel a hívás pillanatában semmilyen objektum nem létezik, egy osztálymetódus nem használhat objektum változókat, és egyáltalán nem használhatja a $this speciális referenciát. Egy objektummetódus azonban természetesen dolgozhat globális változókkal és lokális változókkal is.

A fenti példa a B osztályban felüldefiniálja a pelda() metódust. Az A osztálytól örökölt eredeti definíció eltűnik, és többé nem érhető el, hacsak nem az A osztályban megvalósított pelda() függvényre hivatkozol közvetlenül, a :: operátor segítségével. Ennek eléréséhez A::pelda()-t kell használni (ebben az esetben írhatnál parent::pelda()-t is, ahogy az a következő szakaszban olvasható).

Ebben a környezetben van aktuálisan használt objektum, és ennek lehetnek objektum változói (tulajdonságai). Ekképpen ha egy objektummetóduson belül használod ezt az operátort, akkor alkalmazhatod a $this-t, és felhasználhatod az objektum tulajdonságait.