zip_entry_open

(PHP 4 >= 4.1.0)

zip_entry_open -- Olvasásra megnyit egy zip objektumot

Leírás

bool zip_entry_open ( resource zip, resource zip_entry [, string mode])

Olvasásra megnyit egy létező zip objektumot egy zip állományból. A zip paraméter egy létező zip fájl, amit a zip_open() függvénnyel nyitottunk meg. Az olvasni kívánt objektumot a zip_entry definiálja, ami a zip_read() függvény visszatérési értéke. A mode nem kötelező paraméter, lásd az fopen() dokumentációját a lehetséges értékekért.

Megjegyzés: Jelenleg a mode paramétert nem veszi figyelembe a PHP, csak az "rb" alapértelmezett értékkel dolgozik. Emiatt a PHP-ben csak olvasási hozzáférést kapunk a zip állományokhoz. Az fopen() dokumentációja részletesen magyarázza a különböző fájl kapcsolókat, köztük az "rb"-t is.

Ez a függvény siker esetén logikai IGAZ (TRUE), kudarcnál logikai HAMIS (FALSE) értékeket vesz fel.

Megjegyzés: Ellentétben az fopen() és más hasonló függvényekkel, a zip_entry_open() függvény visszatérési értéke csak a művelet eredményességét mutatja és nincs szükség a vizsgált zip objektum olvasására vagy lezárására.

Lásd még: zip_entry_read() és zip_entry_close().