xml_parser_set_option

(PHP 3>= 3.0.6, PHP 4 )

xml_parser_set_option -- beállítja az XML elemző paramétereit

Leírás

int xml_parser_set_option ( int parser, int option, mixed value)

parser

hivatkozás a módosítani kívánt XML elemzőre.

option

a beállítandó opció/paraméter, lásd alább a táblázatban!

value

a beállítani kívánt érték.

TRUE-t ad vissza, ha sikerült a parser XML elemző option beállításához új értéket rendelni (value). Ha a parser nem egy érvényes elemzőt takar, vagy az option nem megfelelő, akkor FALSE-t ad vissza.

Az alábbi opciók/paraméterek használhatók:

Táblázat 1. XML elemző paraméterei

állandótípusleírás
XML_OPTION_CASE_FOLDINGinteger szabályozza az XML elemző case-folding beállítását. Alapértelmezés szerint engedélyezett.
XML_OPTION_TARGET_ENCODINGstring beállítja az XML elemző kimeneti karakterkódolását, ami alapértelmezés szerint megegyezik a bemeneti karakterkódolásával, amit az xml_parser_create() meghívásakor lehet megadni. A támogatott kódolások: ISO-8859-1, US-ASCII és UTF-8.