var_export

(PHP 4 >= 4.2.0)

var_export -- Érvényes PHP kód reprezentációt ad egy változóról

Leírás

mixed var_export ( mixed expression [, bool return])

Ez a függvény a paraméterben átadott érték struktúrált karaktersorozat reprezentációját adja vissza. Hasonlít a var_dump() függvényhez, azzal a kivétellel, hogy a var_export() előállított értéke érvényes PHP kód.

Az előállított érték alapesetben kiíródik, de ha a második paraméterben a TRUE értéket adod meg a függvény visszatér az előállított értékkel.

Hasonlítsd össze a var_export() és a var_dump() függvényeket.

<pre>
<?php
$a = array (1, 2, array ("a", "b", "c"));
var_export ($a);

/* kimenete:
array (
 0 => 1,
 1 => 2,
 2 => 
 array (
  0 => 'a',
  1 => 'b',
  2 => 'c',
 ),
)
*/

$b = 3.1;
$v = var_export($b, TRUE);
echo $v;

/* kimenete:
3.1
*/
?>
</pre>